הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
כספי פיצויים, מענקי מוות, מענק פרישה של עובד במקרה פטירה/מוות
למי שייכים כל כספי פיצויים, מענקי מוות, מענקי פרישה במקרה חלילה שאדם עובד נפטר מן העולם והשאיר אחריו עזבון למי כל הכספים שייכים לאחר שהעובד ז"ל נפטר מן העולם
הדפס מאמר
כספי פיצויים, מענקי מוות, מענק פרישה של עובד במקרה חלילה של פטירההחיים הם מתנה, הזכות להיות כאן לחלום ולעשות. כמו כל דבר טוב בסוף זה נגמר, אך יש הרבה הרבה זמן לכל אדם, לעיתים זה קורה והיקר לנו מכל נפרד מאתנו, במקרה כזה מדובר באירוע טראומתי אמיתי למשפחה, פתאום ככה באמצע החיים זה קורה, החיים עדיין ימשיכו לזרום והזמן לא יעצור מלכת על אף הפטירה, החלטתי לכתוב את מספר הדברים החשובים כדי שתדעו מה עושים חלילה במקרה של פטירה של אדם עובד, מה מגיע? למי מגיע? אילו טפסים מקבלים? אילו מיסים משלמים? איתור נכסים. נוהל ברור ופשוט. תחילה המון בריאות עד לגיל 120:

מי הם יורשים על פי דין?

 • מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
 • ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם;
הגדרה מיהם יורשים?
יורשים על פי דין או כתב צוואה, צוואה גוברת על ירושה על פי דין;

הגדרה מיהם שארים?
בן זוג בשעת הפטירה, ידוע/ה בציבור, ילד המוגדר תלוי לפי חוק ביטוח לאומי. אין בני זוג או ילדים תלויים ייחשבו שארים מי שעיקר פרנסתם על הנפטר, גם אחים ואחיות שגרו בבית הנפטר לפחות 12 חודשים לפני הפטירה יהיו תלויים בו.

תשלומי שכר 2(2):
יתרת שכר עבודה, חופשה, הבראה.

מצ"ב קישור לעיון – תשולמי שכר 2(2)

למי ישולמו יתרות השכר?
למי שיהיה העובד הורה, לבן זוגו, יורשו, הסדר שכתבתי גובר על צוואה.

פיצויי פיטורים:
במקרה פטירה לא ייחשבו כשכר עבודה, במקרה פטירה כאילו פוטר הנפטר ע"י המעסיק
המעסיק יוצא
טופס 161 ב, וטופס 161.

טופס 161 ב': הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות
תשומת לב לנוסח הכתוב הודעת שארים, הודעת מוטבים למס הכנסה במקרה שהעזיבה היא כתוצאה ממקרה מוות, במקום טופס 161א

מי נחשב שארים לעניין פיצויי פיטורים:

 • בן זוג בשעת פטירתו
 • ידוע/ה בציבור מגורים יחד
 • ילד שלא מלאו לו 18 שנה או שלא מלאו להם 20 שנה וזמנם מוקדש ללימודים במוסד חינוכי עלי סודי, או מסגרת קדם צבאית של צה"ל, עוד יהיה מוגדר כילד תלוי אומר כי פרנסתם הייתה תלויה בעובד שנפטר.
מי ממלא את הטופס 161ב:
ימלא בן הזוג של הנפטר, בהעדר בן זוג מי שיש לו הסמכות לטפל בעיזבון, בטופס יהיו מורטים כל התוכניות בהם נצברו זכויות על שם הנפטר.

כיצד מחלקים בין השארים:
בן זוג וילדים תלויים: בחלקים שווים במקרה בו הפיצויים משולמים לשארים שאינם נכללים בקבוצה הראשונה, הפיצויים יופקדו בבית הדין האזורי לעבודה הם יחולקו לפי קביעת בית המשפט.

מה קורה אם לנפטר קיים חוב למעביד?
פטירה מן העולם אינה פותרת מתשלום חובות למעביד והן ינוכו מתוך העיזבון.

תשומת לב: קיזוז החובות במקרה פטירה מחייב סימטריה בין המעסיק ליורשים, ובאם לא תתקיים סימטריה לא יהיה ניתן לקזז. בכל אירוע שבו גם לאחר תקופה ייפסק על ידי גורם מוסמך כי זכאי האיש לפיצויים ובעת הפסיקה לא היה בן החיים יהיו זכאים השארים לפיצויים.

מענק עקב מוות המשולם לשארי עקב מוות סייגים מיוחדים:

 • המונח שארים אינו בהכרח מקביל למונח יורשים כמשמעות בחוק הירושה, ולכן לצורך קביעת השארים לעניין פיצויי פיטורים, יש להימנע להסתמך על צו ירושה שאינו תקף לעניין כספי פיצויי פיטורים;
   
 • ההכנסה בעקבות פיצויים פיטורין בשל פטירת עובד המיוחסת לשאירים הזכאים לה על פי חלקם היחסי לא תחשב כהכנסת הנפטר. הוראות סעיף 9(7א)(ב), פטור זה יחול על כל שנות העבודה ברצף;
   
 • אם היו לנפטר מעסיקים קודמים הפטור בהתאם להוראות 9(7א)(א)(4) יחול פטור זה על כל שנות הרצף;
   
 • מענק שאינו פטור ממס יראו אותו כמענק חייב במס כמשכורת אולם המס מוגבל לשיעור 40% בהתאם לסעיף 125א, אם מי מבין היורשים זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) יוכל לנצלו;
   
 • לעניין פריסת מענק חייב במס: סעיף 8(ג)(3) יוכלו השארים לבקש פריסה לאחור, המיוחסות לנפטר בשנים שקדמו לפטירה עד 6 שנים;
מענק פרישה חייב שולם לפני פטירתו ונפרס לשנים הבאות:
 • אם נפטר במהלך השנים בה בוצעה הפריסה יחולו הוראות  8(ד) לפקודה המס ששולם לגבי יתרת השנים ייחשב כמס מגיע ללא כל תיקון;
   
 • פרש מעבודתו שולמו מענקי הפרישה לאחר מותו, אך בשנת הפטירה, הכנסה זו תחשב מיגיעה אישית של הנפטר  לפי סעיף 9(5) שיעור המס לא יעלה על 40% בהתאם לסעיף 125א לפקודה;
 • אם עמדו לרשותו כספים המיועדים לקצבה, החליטו השארים שלא להותיר אותם לקצבה, כאילו התבצעה חרטה מקצבה, הפטור יחושב לפי סעיף 9(7א)(ז), יחויב כהכנסת הנפטר בשנת פטירתו;
במקרה בו כספי הפיצויים במסגרת קופת גמל:
 
ייראו בסכומים החייבים כחלק מהכנסתו של העובד בשנת פטירתו יוכלו היורשים

 • לבקש פריסה לאחור;
 • ניתן לשלב פריסות: פריסה אחת משנת הפרישה ואחורה, פריסה שנייה משנת הפרישה וקדימה אך לא יעלו על 6 שנות פריסה שתי הפריסות יחד;
במקרה בו הועמדו הסכומים לאחר מועד פטירתו במקרה של פסיקת בית משפט:
 • המענק ייחשב כהכנסה מיגיעה אישית מס מוגבל ל- 40% ויחושב ללא זכאות לנקודות זיכוי או פטורים אישיים להם היה זכאי הנפטר, כך שלמעשה לא מתאפשרת פריסה, ניתן לפנות לפקיד השומה ברשות המיסים לבקשות מיוחדות;
במקרים הללו אין מילים שיכולות לנחם, כולי תקווה כי תקציר זה יעזור בהבנת הזכויות המגיעות לכם, והטלפון שלי זמין לכל שאלה אשר תהא. שלא נדע עוד צער, ורק בריאות.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
 פלאפון: 054-7500405

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות