הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פורש דע זכויותיך: רצף זכויות פיצויים לקצבה
מישהו פעם אמר time is money, זמן = כסף, אכן זמן בהחלט שווה כסף, ככל שהזמן חולף תוחלת החיסכון משלנו הולכת ויורדת, ברור לכל כי ככל שנוכל לחסוך יותר קיים סיכוי
הדפס מאמר

פורש דע זכויותיך - רצף זכויות פיצויים לקצבהמישהו פעם אמר time is money, זמן = כסף, אכן זמן בהחלט שווה כסף, ככל שהזמן חולף תוחלת החיסכון משלנו הולכת ויורדת, ברור לכל כי ככל שנוכל לחסוך יותר קיים סיכוי גבוהה יותר כי נצבור כספים גדולים יותר, עם העלאת תוחלת החיים, שירותים רפואיים יקרים, תענוגות שמציעות החיים, כל אלה חברים אינם ניתנים כמן מהשמיים כל אלה נוכל לרכוש אם נלמד לחסוך.

קריירה זה לא מה שהיה פעם!!, בשעתו אדם היה נושא אישה אחת, ועובד לאורך השנים בעבודה אחת, זהו זה, אז אני לא כל מבין בענייני חתונות ובגירושין אך אני בהחלט מחשיב את עצמי כמי שיכול להסביר לכם כיצד נוכל לשמר זכויות עבודה במשך השנים, גם בעידן בו אנו עובדים בפרקי זמן קצרים "ומטיילים בין מעסיקים שונים".


שיעור מספר 2: רצף זכויות (ראה סרטון מטה: רצף זכויות פיצויים)רצף זכויות פיצויים: (ראה סרטונים מטה: טופס 161א, מענקי פרישה)

                                              טופס 161 א
 


                                             מענקי פרישה
 


כל פורש במדינת ישראל זכאי לקבל בעת הפרישה מהעבודה את הדברים הבאים: מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, מענק התארגנות, פיצויים ממעבידו או מקופת גמל לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, יוכל לפנות לפקיד השומה ולבקש רצף זכויות. בעת פרישתו מעבודה, כי הוא בוחר שלא לקבל מקופת הגמל לפיצויים, את הסכום שהוא זכאי לקבל, ואם הסכום שולם בידי המעביד עצמו, יופקד על ידו מייד עם פרישתו בקופת גמל לפיצויים.

רצף זכויות הפיצויים מחייב שבתוך שנה ממועד פרישתו ממקום העבודה האמור יתחיל לעבוד אצל מעביד אחר, שישלם בעבורו פיצויים. הסכום שניתן לייעד לרצף זכויות פיצויים יהיה בגובה התקרה המותרת, (הפנייה לסרטון
רצף זכויות) אם קיים את התנאים, לא יראה מענק הפרישה כאילו העובד קיבל אותו, בין אם המענק פטור כולו ממס ובין אם הוא בחלקו פטור ממס, ובחלקו חייב במס.

במקרה ועבר את התקרה המותרת, וחלק מהמענק חייב במס, על המעביד או על הקופה לפנות למנהל הרשות ולבקש אישור לאי ניכוי המס. הדברים נכונים גם במקרה של פרישה מעבודה מכמה מעבידים, כמובן שכל מקרה לחוד יש לעמוד בכל התנאים לגבי כל מקרה פרישה.

סכום התקרה מוגדר כסכום השווה לארבע פעמים מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3 (ה3) כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד, לפי חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963.

במקרה בו בחרנו ברצף זכויות וקיימנו את התנאים, אולם ייתכן ובעת הפרישה מהעבודה, קיבלנו חלק מסכום המענק שהוא מעל לתקרה המותרת לרצף זכויות פיצויים, על חלק זה לא יותר הפטור ויהיה חייב במס. מי שבחר ברצף זכויות לגבי עבודתו אצל מעביד קודם או אצל כמה מעבידים קודמים, אך בעת פרישה ממעביד אחד בחר שלא להמשיך ברצף, יראו את כל תקופת עבודתו אצל המעביד האחרון ואצל המעבידים הקודמים כתקופת עבודה אחת לכל הסכומים (כולל רווחים, הפרשי הצמדה, ורווחים אחרים) שהצטברו בקופת הגמל, וכן המענק שקיבל ממעבידו האחרון יראו כאילו נתקבל ממעבידו האחרון, ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי משכורת אחרונה שקיבל אצל מעבידו האחרון, כפוף לתקרת הפטור התקפה בעת הפרישה ממעבידו האחרון.

לתשומת לבכם: מי שבחר ברצף זכויות וקיים את התנאים הדרושים, רשאי לחזור בו תוך שנתיים ממועד בחירתו האחרונה, זאת אפילו תוך כדי עבודתו אצל מעבידו האחרון, במקרה כזה יראו כל הסכומים שהצטברו בקופת הגמל (כולל הרווחים והפרשי ההצמדה, ולמען הסכומים והרווחים עליהם שילם מעבידו הנוכחי) כאילו נתקבל ממעבידו הקודם. תקופת עבודתו אצל מעבידו הקודם, ואצל מעבידיו הקודמים תחשב כתקופת עבודה אחת, ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו הקודם, כשהיא מתואמת לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, מאז פרישתו מהמעביד הקודם ועד לתאריך שהוא חזר בו ברציפות, כפוף לתקרת הפטור שהייתה תקפה בעת שחזר בו. אם החליט לחזור בו אחרי שנתיים ממועד בחירתו האחרון (ובטרם פרש מעבודתו אצל מעביד הנוכחי) יהיה כל הסכום שהצטבר בקופת הגמל, לגבי תקופת עבודתו אצל מעבידיו והרווחים עליהם חייב במס ולא יותר לגביו הפטור.

סיכום שמירה על רצף זכויות
כיום אנו נאלצים לעבוד אצל מספר מעסיקים ויותר וזו אינה רשות אלא חובה של ממש, רצף זכויות ישמש אותנו לשימור ההון לפרישה, מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכנון המיסוי הפנסיוני העתידי, מותיר גמישות מרבית בידינו, ועל עיתוי בקבלת ההחלטות. מומלץ להתייעץ עם מומחה למיסוי פנסיוני, אשר מומחה בנוסף גם בתחום ייעוץ לפרישה על מנת שתוכלו לקבל את זכויותיכם כדבעי.

המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות