הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
בית הספר לפורשים - מחלקת המיסוי
זיכרון ילדות: אני זוכר את שיעורי הספורט בבית הספר, בהם היינו מתחרים בריצה למרחק קצר. היה בכיתתי ילד אחד, איל שמו, שהיה המהיר מכולם, דמיינתי אותו אז כ"מטוס-אדם". כשהעזתי להתחרות מולו בריצה ולערער על עליונותו, הוא אמר לי
הדפס מאמר
בית הספר לפורשים - מחלקת המיסוי
כיתת לימוד: שכר הדירה.
"ידע הוא לא מה שאתה יודע כרגע, אלא מה שתלמד בעתיד וישמש אותך עוד ועוד"
 
בית הספר לפורשים מחלקת מיסויכישרון = יתרון =  אך לעיתים חיסרון:
זיכרון ילדות: אני זוכר את שיעורי הספורט בבית הספר, בהם היינו מתחרים בריצה למרחק קצר. היה בכיתתי ילד אחד, איל שמו, שהיה המהיר מכולם, דמיינתי אותו אז כ"מטוס-אדם". כשהעזתי להתחרות מולו בריצה ולערער על עליונותו, הוא אמר לי: "שמע, אני אתן לך 'פור', (כלומר יתרון) שיאפשר לך לנצח אותי". כמובן שה'פור' לא עזר ואיל ניצח אותי תמיד בריצות הקצרות, לא הייתה אפשרות אחרת. הוא היה מהיר מדי.

לימים, כשבגרתי, הבנתי כי לכל אדם ניתנת מתנה קטנה, מין 'פור' לחיים. סוג של אפשרות שניתנת אך ורק לו. הבנתי גם את שווי ערכה של האפשרות הזו, שניתנת - אך מה אם אינה מנוצלת?  כל תכונה וכישרון יכולים להיות יתרון, אך יכולים להפוך לחיסרון, אם לא יהיו מלווים בפיתוח התכונה  ובאדישות תפעולית. שקדנות והתמדה מפתחים כישרון. הסחורה הנדרשת ביותר בעולם היום היא ידע. הדרך להשגתו היא גם לאהוב מה שאתה עושה ולהתמיד בלמידה בשקדנות.

הנה דוגמה מהמקצוע שלי: בכל שנה אני קורא מתחילתה את פקודת מס הכנסה ופרשנויות שלה בתחומי המיסים. הכתבה הזו היא תוצר לוואי של הקריאה האחרונה, בה גיליתי - שוב - אוצרות חדשים.


גמלאים - שכר דירה:
פתיח שכ"ד למגורים: אם הייתה לך בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים בישראל, ולא היית בשנת המס פטור ממס על הכנסה זו (כי הדירה לא הייתה מושכרת ליחידים למשל), או מפני שאפשרות זו עדיפה לך, אתה רשאי לשלם על הכנסה זו ללא הגבלת תקרה, מס בשיעור של %10 בלבד - במקום מס בשיעורי המס הרגילים . עליך לשלם לפקיד השומה את המס על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות. אם בחרת לשלם את המס על הכנסתך מדמי שכירות לדירת מגורים לפי סעיף זה, לא תהיה זכאי לכל ניכוי (לרבות הוצאה) או פטור מהכנסה זו ולכל זיכוי מהמס החל עליה. אם ללא הכנסתך מדמי שכירות אלו, לא היית חייב בהגשת דוח ואתה בוחר לשלם את המס על-פי סעיף זה, תהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

גמלאים  יכולים  לבחור את השיטה המתאימה להם לכל אחד מהנכסים המושכרים. הוא אף יכולים  לשנות כל שנה את השיטה שלפיה מחושב המס.


שכר דירה  למגורים:
על-פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש"ן-1990, ניתן פטור לדמי שכירות שקיבלת בשל דירת מגורים בישראל (או חלק ממנה) המשמשת למגורים עד לסכום התקרה המתואמת. החוק קובע כי יינתן פטור להכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה.

דוגמה 1:
בשנת 2020 הייתה לך הכנסה מדמי שכירות עבור השכרת דירת מגורים ליחיד. היחיד משתמש בדירה לצורך מגורים בלבד, ובידיך מסמך חתום על ידו, המעיד על כך. במהלך השנה נתקבלו הכנסות בסך 65,400 ₪  (5,200 ₪ לחודש, מתפלג באופן שווה לאורך השנה). ה"תקרה" לשנת המס 2020 היא 61,200 ₪  (לחודש ₪ 5,433(  הסכום בו עולה ההכנסה מהשכרת דירה למגורים על התקרה : 65,400-61,200=4,200 ₪
הסכום העולה על התקרה: 61,200-4,200=57,000 תקרה מתואמת סעיף 39 לדו"ח השנתי. יתרת ההכנסה מדמי שכירות 65,400-61,200=4,200 ₪ סעף 8 לדו"ח, תחויב בשיעור מס רגילים.

דוגמה 2:
בשנת 2020 הייתה לך הכנסה מדמי שכירות עבור השכרת שתי דירות מגורים ליחיד. במהלך השנה נתקבלו הכנסות:
 • דירה 1 בסך 48,000 ₪  (4,000 ₪ לחודש, מתפלג באופן שווה לאורך השנה).
 • דירה 2 בסך 36,000 ₪ (3,000 ₪ לחודש, מתפלג באופן שווה לאורך השנה).
 
תכנון מס:
על דירה 1 בחרת לשלם מס בשיעור %10  
עבור דירה 2  בחרת מסלול פטור. החישוב ייערך כך:  ה"תקרה" לשנת המס 2020 היא 61,200 ₪
(לחודש 5,100)  הסכום בו עולה ההכנסה מהשכרת הדירות למגורים על התקרה
84,000-61,200  = 22,800 ₪
התקרה המתואמת הינה ההכנסה פטורה תהיה ההכנסה מדירה 2
בסך 61,200-22,800=38,400 פטורה ויש לרשום את הסכום הפטור בסך 36,000 ₪ בסעיף 39 של הדו"ח

מה קורה במצב בו: במקרה בו נותרת יתרה העולה על הסכום הפטור (אם - לדוגמה - דירה עם הכנסות של 48,000 ₪ נבחרה כדירה הפטורה), היתרה תמוסה במס בשיעורים רגילים ויש לרשום הכנסה זו בסעיף 8 של הדו"ח. ההכנסה שתירשם בדו"ח לפי שיעורי מס רגילים:
48,000 ₪-38,400 ₪ = 9,600 ₪ חייבים בשיעור מס שולי של הגמלאים.
 
דוגמה 3:  הכנסה שנתית מדמי שכירות
 דירה 1 : 71,000 ₪
 דירה 2 : 47,000 ₪
 סה''כ הכנסה מהכנסת שכירות 118,000 ₪
הסכום בו עולה ההכנסה על התקרה: 118,000-61,200=56,800 ₪ 
חישוב הכנסה פטורה: 61,200-56,800=4,400 ₪
יתרת הכנסה
מדירה 2: 47,000-4,400=42,600 ₪ תמוסה בשיעורי מס רגיל של הגמלאי מגיש הדוח
ודירה מספר 1 תמוסה בשיעור מס 10%
 
מסלול הכנסות והוצאות:
במסלול זה רשאים גמלאים לתבוע הוצאות, לרבות פחת. ראשית יש לקבוע את שווי הפחת, שהוא 2% משווי הדירה המושכרת.

כיצד נקבע שווי הדירה ?:  
 1. אם הדירה הייתה ברשותך עוד קודם שנת המס 1980,  יהיה שוויה כפי שנקבע לעניין תשלום מס רכוש לשנת המס 1980..
   
 2. אם נקבע לדירתך שווי ליום רכישתה לעניין תשלום מס רכישה לפי חוק מס שבח, בעת שרכשת את הדירה, תהיה קביעה זו השווי לעניין ניכוי הפחת.
   
 3. אם בנית בעצמך את הדירה ולא נקבע לה שווי לעניין תשלום מס רכוש וגם לא לעניין מס רכישה, יהיה שוויה סכום ההוצאות לרכישת הקרקע ולהקמת הבניין.
   
 4. בדירה אחרת שלא ניתן לקבוע את שוויה על-פי האפשרויות שפורטו יהיה שוויה הסכום שבו נרכשה הדירה.
   
 5. בדירה שנתקבלה במתנה או בירושה, יהיה השווי כזה שנקבע לעניין תשלום מס רכוש לשנת המס 1980; ואם לא נקבע, יהיה השווי כפי שהיה נקבע לעיל אילו המשכיר היה בעל הדירה האחרון (שלא קיבל אותה במתנה או בירושה).
לתשומת לב משכירים בתחשיב מס שבח במסלול 10% ובמסלול מס שולי - בכל מקרה נלקח בתחשיב של מס שבח "כאילו" נדרש. במסלול הפטור - יש להתחשב בפחת מיום 27/2/07   

מגורים בדיור מוגן ושכר דירה למגורים:
אם קיבלת בשנת המס דמי שכירות מהשכרת דירה למגורים (40) כמוגדר בחוק, תהיה בשנה שבה גרת לפני כניסתך לבית אבות פטור ממס על דמי שכירות אלה עד לסכום שהוא מחצית התשלום השנתי ששילמת בעד שהותך בבית אבות.

גמלאים ו שכר דירה מחו"ל: תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל חייב במס על הכנסה זו, בכפוף לאמנות למניעת כפל מסים. קיימת אפשרות לשלם מס בשיעור מופחת של %15 על הכנסה זו, בתנאי שלא ינוכו מההכנסה הוצאות למעט הפחת המגיע, וכן לא תהיה זכאות לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה או מהמס החל עליה. יובהר, כי אם בחרת בתשלום מס של %15 בלבד על הכנסתך משכר דירה מחו"ל ולא במס מלא, לא תוכל לקבל זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל בגין הכנסה זו.

שאלה: אם השכרתם את דירת המגורים לעוסק?
עוסק ששוכר דירה למגוריו ובחלק ממנה משתמש לעסקו,  האם יכול לתבוע כהוצאת דמי שכירות את החלק היחסי המשמש לעסקו?

תשובה: לפי חוזר מס הכנסה 5/1998:
"יחיד השוכר דירת מגורים המשמשת אותו בעיקר לצורך פרטי ובחלקה הקטן לצורכי ייצור הכנסה, לא ייחשב כדמי השכירות החייבים בניכוי במקור אותו חלק מהם המשמש לצרכים פרטיים".

עמדת מס הכנסה יש "הקלה":  תנכה במקור 35% רק מהחלק העסקי ולא מכל הדירה. אם החלק העסקי למשל הוא 1/3 אז תנכה במקור ותדווח על 1/3 מדמי השכירות.
 

רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
קרדיט תמונה:
Photo by
Evan Dvorkin on Unsplash
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות