הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
נדל"ן פנסיוני
תכנית "חירות כלכלית בפרישה" מתכננת ומנהלת סיכונים בחיסכון בינוני וארוך טווח המיועד לפרישה. התוכנית מותאמת אישית לצרכי האדם והתא המשפחתי שלו. היא יודעת לקחת בחשבון את כל האירועים בחיים, בשגרה ומחוץ לשגרה, כמו נכות, אובדן כושר, סיעוד, פטירה - או פרישה במועד, שהיא התחנה הסופית לה כולם מייחלים.
הדפס מאמר

חסכון נדלן פנסיוניתכנית "חירות כלכלית בפרישה" מתכננת ומנהלת סיכונים בחיסכון בינוני וארוך טווח המיועד לפרישה. התוכנית מותאמת אישית לצרכי האדם והתא המשפחתי שלו. היא יודעת לקחת בחשבון את כל האירועים בחיים, בשגרה ומחוץ לשגרה, כמו נכות, אובדן כושר, סיעוד, פטירה - או פרישה במועד, שהיא התחנה הסופית לה כולם מייחלים.

מהי פרישה? פרישה לא מחויבת להיות מטעמי גיל. בעצם ניתן להגדיר אותה בכל ניתוק יחסי עובד-מעביד ועד למציאת מעסיק או מקור הכנסה חדש. חלק מהמטרות והיעדים של תכנית ל"חירות כלכלית בפרישה" הן להתמודד עם הסיכונים בתחומי החיסכון הפנסיוני דוגמת:
 • פרישה לפני גיל הפרישה החוקי
 • העלאת גיל הפרישה
 • חוסר הוודאות לגבי התמורה שנקבל
 • פיתוח יכולת כלכלית לתמיכה בדור הבא
אחת הדרכים להתמודדות היא על ידי רכישה של נכס המוגדר תחת השם: "חיסכון נדל"ן פנסיוני". לא רק מנקודת מבט של משקיע נדל"ן, אלא מתוך תהליך של ניהול סיכון בחסכונות המיועדים לפרישה. אין זה אומר שנבטל את החיסכון המסורתי המוכר, אלא בנוסף אליו. כלומר: חסכונות פרטיים שמנווטים לחיסכון בנדל"ן, עם אפשרויות חיסכון בנדל"ן מגורים, תעשייה, תיירות וכו'.

למה להכניס נדל"ן לתיק הפרישה?:
 • נדל"ן פנסיוני הוא חיסכון מוחשי: כל החסכונות הפנסיוניים הם על הנייר בלבד. בעצם אין לנו שליטה על הנעשה בחשבוננו. איש אינו פונה אלינו ברגע שהוא מבקש לעשות שינוי בתמהיל ההשקעות, או כאשר מחליט להשקיע באגרות חוב - כאלו או אחרות - של חברות. משקיע בנדל"ן יכול לבצע שינויים בנכס כדי להגדיל את ערכו או לשפר את ביצועיו. לחוסך חיסכון פנסיוני בנדל"ן יש מידה רבה יותר של שליטה על הביצועים של השקעותיו מאשר בסוגים אחרים של השקעות.
 • כל אחד יכול: במחשבה הראשונה, הנדל"ן ניתפס כתחום לבעלי יכולת ולמי שצבר הון רב. הדבר אינו כך: כל אחד יכול! החיסכון בנדל"ן יהיה בדרך כלל לטווחים בינוניים וארוכים. הוא יאפשר רכישות במקומות בהם הפוטנציאל הכלכלי לא מוצה (ויש רבים כאלה בארצנו), מקומות שבהם המחירים הם כעת בהישג יד. בעוד מספר שנים לא רק שהנכס יניב תזרים מזומנים, אלא יעלה וישבח את ערכו.
   
 • בנדל"ן אין גיל פרישה: רכישת הנכס יכולה להיות שנים רבות לפני גיל הפרישה. הרכישה יכולה להיות ממומנת בכספי הלוואות ובמשכנתא, כך שתזרים השכירות יכסה את תשלומי ההלוואה, תוך התאמת תקופת המימון ליום הפרישה. ביום שבו מסתיימת ההלוואה הופך הנכס שברשותו של הרוכש למקור הכנסה בפרישה. כל עוד האדם עובד הכספים המתקבלים מהשכירות יופנו להקמת קרן חיסכון נוספת לפרישה. ביום בו יפרוש, גם אם לא בגיל פרישה, תזרים ההכנסה משכר הדירה יהפך לחלק בלתי נפרד מההכנסה. אנו עדים, השכם והערב, למדיניות של העלאת גיל הפרישה שהיא בעצם "תספורת פנסיונית". העלאת גיל הפרישה היא קיצור משך הזמן שבו אנו נקבל תזרים מהקופה הפנסיונית והארכת משך הזמן שאנו נשלם לקופה. בנדל"ן אין גיל פרישה. מהרגע שבו הנכס בבעלותי, נקי מכל חוב, תזרים השכירות הופך להכנסה חודשית.
 • חיסכון ממסדי מול חיסכון בנדל"ן: המצטרף לקרן פנסיה והחוסך בה מקווה כי הפנסיה תעמוד לו ביום פרישתו. אך מה קורה במקרה פטירה, חס וחלילה? בהנחה כי האיש נשוי, רעייתו תהיה זכאית לפנסיית שאירים בשווי 60% מהפנסיה לה היה זכאי. במקרה וישנם ילדים, הם יהיו זכאים לפנסיית שאירים וזאת עד לגיל 21. במקרה שבו אין ילדים מתחת לגיל זה, במקרה פטירה שלה - גם אם נשארו כספים בקופה הפנסיונית – הם לא יעברו בירושה לאיש. נניח כי אותו אדם החליט, במקום להשקיע בקופת גמל, לרכוש נדל"ן מכספו הפרטי כחיסכון פנסיוני ומימן חלק מהרכישה במשכנתא. במקרה פטירה תסולק ההתחייבות על ידי הביטוח והשארים יקבלו את כל שוויי הנכס. הם יוכלו לבחור בין מימוש הנכס ולעשות בכספם כרצונם לבין קבלת המשך תזרים ההכנסה.
 • "נגעת-נסעת": אין חרטה מייעוד קצבה: כאשר אנו מייעדים כספים לקצבה (במקרים רבים - טוב שכך), ברגע שביצענו ייעוד לקצבה אין חרטה! ההליך אינו הפיך לעיתים רבות ישנם מינימום תשלומים - נניח 100 תשלומים - כך שבמקרה פטירה בתשלום ה- 90 נותרו עוד 10 תשלומים למוטבים. לאחר מכן זרם התקבולים נפסק. אין להסיק מכך כי בתכנון הפנסיוני שלנו לא נייעד חלק לקצבה. נהפוך הוא, אך כספים עודפים ניתן לייעד לחסכונות אחרים כדוגמת חיסכון בנדל"ן. זה תהליך של ניהול ופיזור סיכונים בחיסכון ארוך הטווח.
 • מחוסר וודאות לוודאות: היו זמנים בהם היה קל לאדם לחשב את הפנסיה הצפויה לו: לא היה נידרש כדור בדולח. הנוסחה הייתה פשוטה: 2% לכל שנה מקסימום 70% במכפלת השכר הקובע  - והנה התשובה, היום, גם כדור בדולח אין בכוחו לנבא באמת איזו פנסיה נקבל! ברור לנו כמה עלינו לשלם אך לא ברור כמה נקבל. לכן, כאשר נרצה לשרטט את תזרים ההכנסות הצפוי לנו בפרישה, תזרים המושתת כולו על החיסכון הממסדי - הוא אינו ידוע! הכנסת מנכס- בדומה לנדל"ן פנסיוני- מעלה את הוודאות לזרימת ההכנסות בפרישה. רכישה שכזו משמשת כדי להבטיח תזרים מזומנים שוטף שמקורו בדמי השכירות המשולמים מדי חודש, וכן בקבלת תשואה שמקורה בעליית ערכו של נכס הנדל"ן בתקופה שבין הרכישה למכירה.
 • אינפלציה: אחד היתרונות המרכזיים בהשקעה בנכס נדל"ן מניב, הוא תזרים המזומנים אשר מוגן על פי רב מפני האינפלציה. זאת מכיוון ששכר הדירה מוצמד למדד או למט"ח וישנה אפשרות לגדר את סיכון שער החליפין (במקרה ששכר הדירה מוצמד למט"ח) על ידי התחייבויות שקליות.
   
 • גידול בהון: אם בעל החיסכון בנדל"ן מחליט למכור את הנכס, יוכל להרוויח בעיתוי הנכון של המכירה. אם בעל החיסכון בנדל"ן נטל הלוואה לצורך רכישת הנכס – דמי השכירות משמשים לפירעון ההלוואה. סביר להניח כי לאחר שנים של החזקה בנכס ערכו יעלה ומחיר המכירה יהיה גבוה ממחיר הרכישה (כתוצאה מהאינפלציה וממגמות הביקוש בשוק שיגרמו לעליית מחיר הנכס). פוטנציאל הרווח הוא לא רק מהתזרים השוטף של דמי השכירות אלא גם בזמן מימוש החיסכון.
   
 • חוב טוב והכנסה פסיבית: הכנסה שאינה נוצרת מעבודה, כמו הלוואה או משכנתא יכולה גם להפוך ל- "חוב-טוב", כזה המשולם על ידי גורם אחר. בשונה במקרה בו אנו רוכשים דירה למגורים, בחיסכון בנדל"ן פנסיוני ההלוואה היא לצורך מימון ההשקעה.
 • גישה לאשראי: חיסכון בנדל"ן פנסיוני יאפשר, ביום מן הימים ואם יתעורר הצורך, לגייס כספים כאשר הנכס משמש כבטוחה. גיוס כספים כמשכנתא תמיד זול יותר מגיוס אשראי מסחרי. בנוסף, הכנסה שנוצרה מהחיסכון בנדל"ן יכולה לתת גישה לאשראי זול נוסף.
 • מיסוי: מס ההכנסה בישראל הוא בכפוף למדרגות המס. ככל שההכנסה עולה מעבודה או מפנסיה, כך שיעור המס עולה בהתאמה. אדם שיש לו פנסיה של 15,000₪ ישלם מס הכנסה של 1,888₪ לחודש. כלומר נטו חודשי: 13,112₪. חברו, בעל פנסיה של 10,500₪ לחודש ומס הכנסה 892₪ כלומר נטו 9,608₪ ובעל דירה ששכר הדירה שיקבל ממנה הוא 4,500₪ לחודש (שאינו חייב במס) יגיע לנטו הכנסה חודשית 14,108₪. יותר מחברו שחסך רק בקרן הפנסיה.
 • הזדמנויות: היות ומדובר בחיסכון ולא דיור, הסבלנות תשתלם כאן ותחסוך סכומים גדולים למי שיודעים לנצל הזדמנויות ולרכוש נכסים במחירי הזדמנות, כדוגמת כינוס נכסים. רכישה של נכס מתחת לערכו הכלכלי הריאלי מעלה את התשואה שנקבל על הנכס. כמו כן ניתן להשביח את הנכס באמצעות שיפוצים- לעיתים קוסמטיים בלבד- המעלים את ערכו של הנכס הרבה מעבר לעלות השיפוץ.
 • ה"גוזלים עפים מהקן": כאשר הילדים גדלים, תוכלו להשתמש בו כדי להפיק תועלת כלכלית רבה: תוכלו לבחור האם לתת להם להתגורר בנכס ובכך לחסוך הוצאה ניכרת ומשמעותית של דמי שכירות, או להמשיך להשכיר את הנכס וליהנות מהכנסה חודשית שוטפת של דמי שכירות. או בכלל למכור את הנכס כדי ליצור להם הון עצמי ראשוני.
   
 • ירושה: אחת הדרכים להבטחת רווחתם של בני הדור הבא היא על ידי הותרת נכסים. נדל"ן ייחשב ירושה שבעטיה יוכלו הם להחליט מה לעשות בה: האם להמשיך וליהנות מזרם התקבולים או לממש את הנכס ולקחת את חלקם. ניתן להשאיר מורשת וקרקע יציבה יותר לילדים על ידי השקעה בחיסכון בנדל"ן.
מטרתו של המאמר אינו לקרוא לציבור להפסיק חלילה לחסוך ולתכנן בחסכונות הפנסיוניים המוכרים. יחד עם זאת, לא לנקוט עמדה ולא לפזר נכון את החיסכון לפרישה יהיה כמעשה בת יענה. חיסכון בנדל"ן הוא הפתרון האולטימטיבי כדי להתמודד עם הבאות בתחום החיסכון הפנסיוני.

 • רוצה להבטיח עתידך בפרישה בטווח הארוך?
   
 • נדל"ן פנסיוני הוא החיסכון של המחר! תוכל לרכוש נכס נדל"ן ולייעד אותו למקור חסכון פנסיוני ארוך טווח לשמירה על רמת חייך בפרישה
   
 • נדל"ן פנסיוני מרכיב בתוכו מומחים כמו: יועצי פנסיה, יועצי פרישה, מומחי מיסוי, מומחי השקעות ועורכי דין המלווים אותך צעד אחר צעד לעבר כדאיות ההשקעה בנדל"ן פנסיוני שיוכל להוות כקופת חיסכון ארוכת טווח עבורך


נדלן פנסיוני
 
הירשם עכשיו ע"י לחיצת LIKE בדף האוהדים נדל"ן פנסיוני בפייסבוק ותוכל ליהנות ממידע רחב ומצוות יועצים מקצועיים שילוו אותך בכל תהליך החיסכון

לכניסה לדף בפייסבוק לחץ כאן => נדל"ן פנסיוני בפייסבוק

 
 
                    הרצאה: נדלן פנסיוניחובב רן אינו יועץ השקעות. הוא עוסק בניתוח טכני ובמגמות כלכליות.
חובב רן עשוי להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך או נדל"ן והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכתוב כאן הוא בגדר דעתו אישית בלבד ואין להיסמך עליה או להסיק כל מסקנה בגינה. אין להעתיק או לשכתב את הכתוב ללא רשות המחבר.
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות