הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פורשים לעצמאות
בכל שבוע אני חוצה את המדינה, מהצפון הרחוק ועד בואך אילת. בהרצאותיי, מעל כל במה ולפני העלאת כל נושא אחר, אני מישיר מבט לקהל ושואל: "אמרו לי בבקשה, מהי פרישה
הדפס מאמר
פורשים לעצמאותבכל שבוע אני חוצה את המדינה, מהצפון הרחוק ועד בואך אילת. בהרצאותיי, מעל כל במה ולפני העלאת כל נושא אחר, אני מישיר מבט לקהל ושואל: "אמרו לי בבקשה, מהי פרישה בעיניכם?" בתשובה נזרקות מילים אל חלל האולם: "חופש", "זמן פנוי", אין מחויבויות"...

המילים הללו נשמעות כאילו אלה שאומרים אותם מקווים להן, אבל יודעים שבימינו פרישה היא בדרך-כלל אירוע טכני: עניין של גיל בלבד. המשימות עוד לפניהם! יהיו מי שהכינו את עצמם מראש ומתכננים לספק לאחר פרישתם שירותים כעצמאים. יש כאלה שלאחר שיפרשו, מעסיקיהם יפנו אליהם בבקשה שימשיכו לספק לחברה שירותים כעצמאים. יש מי שגמרו אומר כי לאחר שיפרשו הם מבקשים לעצמם עצמאות. אז גם מופיעות השאלות: מה חייבים לעשות? האם יש חובת דיווח? אם כן, למי ואיך עושים זאת? למעוניינים מצורף המתכון: איך פותחים, איך מנהלים ואיך סוגרים - והחשוב מכל: האם כדאי או לא כדאי?

 
לפני הכול מספר מושגים הקשורים למע"מ:

 • מע"מ: מס ערך מוסף: מס על מוצרי צריכה ושירותים
   
 • מע"מ עסקאות: כאשר נותני שירותים מוכרים/מספקים שירות, המע"מ אותו מוסיפים לחשבונית נקרא "מע"מ תשומות" נותני השירות משמשים כגובים ואת המס חייבים להעביר למס ערך מוסף בדיווח הקרוב
   
 • מע"מ תשומות: תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים וכיו"ב, ובידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין בגין תשומה המשמשת אותו בעסק, רשאי העוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס- זולת אם קיים בדין איסור מפורש על ניכוי מס התשומות. כאשר נותן שירות רוכש שירות או מוציא הוצאה שמוכרת לו, מס הערך המוסף שהוא משלם בגין אותה ההוצאה נקרא מע"מ תשומות. היא מוכרת לו ויוכל לקזז אותה כנגד מע"מ העסקאות באותו החודש.
פותחים תיק מס ערך מוסף: איך פותחים תיק? תחילה נשאל אילו תיקים מציע מע"מ לפתוח ואז נבחן מהו התיק המתאים לנו. במס ערך מוסף נוכל לפתוח שני סוגי תיקים.

האחד: עוסק פטור: כדי לתת גמישות ופטור מגביית מס ערך מוסף, כלומר: כאשר עוסק פטור מוציא קבלה בגין מתן השירותים הסכום שהוא יבקש לא כולל מע"מ שכן הוא פטור מגביית המע"מ. מאידך הוא לא יכול לקזז מע"מ. ניתן דוגמא: עוסק פטור נתן שירות בסך 500 ₪. הוא פטור מהוספת המע"מ (נכון ל- 2013 18%). מצד שני, עוסק הפטור הזה רכש ציוד משרדי ב 590 ₪  שהם 500 ₪ + 18% מע"מ שהם 90 ₪. העוסק הפטור לא יוכל לתבוע את 90 השקלים כהחזר בגין גביית מע"מ תשומות.

עוסק פטור מוגבל בתקרת מחזור עסקי שנתי, הקבוע בחוק. מחזור זה מתעדכן בכל שנה בכפוף לעליית מדד המחירים לצרכן. לשנת 2013 הוא מוגבל עד מחזור של 77,993 ₪. בחריגה ממחזור זה רשות המיסים היא שקובעת מהו מעמדו של העוסק ותהיה רשאית להפוך אותו לעוסק מורשה. עוסק פטור גם פטור מדיווח חודשי למס ערך מוסף, אך יהיה חייב להצהיר על סך המחזור העסקי שלו בכל חודש אפריל של שנה - המתייחס לשנה הקודמת. ישנם מקצועות המוגדרים כמקצועות חופשיים והם אינם יכולים להירשם כעוסק פטור,כמו רופא, מנהל חשבונות, טכנאי, מתווך נדל"ן, עורך דין ועוד. מספר העוסק הפטור הוא מספר ת.ז של הנרשם כעוסק פטור.

השני: עוסק מורשה: עוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ 77,993 ₪. מספר תעודת הזהות היא מספר העוסק המורשה של בעל העסק. מספר זה יהיה גם המייצג במס ההכנסה. בעת ביצוע מכירת שרותיו ינפיק העוסק המורשה חשבונית מס ויגבה מע"מ בשיעור 18% זה נחשב "מע"מ עסקאות". העוסק המורשה רשאי לקזז כנגד את מע"מ התשומות - כלומר על ההוצאות השוטפות המוכרות שלו. העוסק המורשה מדווח למע"מ באופן חודשי או דו חודשי.

כיצד פותחים תיק במע"מ: יש לגשת למשרדי המע"מ באזור המגורים. (המלצתי: לגשת למשרדים לאחר תאריך ה-15 לכל חודש: 15 בחודש הוא תאריך דיווח מע"מ). יש למלא טופס 821, להגיע למשרדי המע"מ עם תעודת זהות, יש להמציא מסמכים על מיקום העסק, חוזה שכירות משרד, צילום ארנונה (במקרה שהעסק ינוהל מהבית) ואסמכתא על ניהול חשבון בנק. במקרה וחשבון הבנק הוא משותף יש להביא תצהיר של השותף בחשבון שאין לו התנגדות כי חשבון זה ישמש לצורכי התחשבנות מע"מ.


מיד לאחר פתיחת התיק והרישום במס ערך מוסף יש לפתוח תיק ב:

מס ההכנסה: השיוך לפקיד השומה הוא לפי אזור המגורים. יש למלא טופס "פתיחת תיק עצמאי/ניכויים" טופס 5329. יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים שם: מספר תעודת הזהות, כתובת העסק, הכתובת הפרטית, תאריך פתיחת העסק. את הטופס רצוי למסור ולהחתים אצל פקיד השומה באזור מגוריכם. במידה ותהיה כוונה להעסיק עובדים חייבים בפתיחת תיק ניכויים במס ההכנסה.

מזמינים חשבוניות: עוסק פטור יזמין פנקס קבלות, עוסק מורשה יזמין חשבונית עסקה. חייבים לעשות כן על פי דרישת הלקוח. חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב שהופקה מתוכנה מורשית. היא כוללת את כל המילים והנתונים הבאים: שם העוסק, כתובת העוסק המורשה, מספר העוסק המורשה, חשבונית מס, מקור, מספר סידורי, תאריך הוצאת החשבונית,שם הלקוח וכתובתו, פרוט העסקה, המחיר ללא מע"מ, מע"מ, מחיר כולל מע"מ, חתימת העוסק.

מהי הכנסה חייבת? בפקודת מס הכנסה סעיפי ההכנסה הם 2,3 לרוב הכנסות פירותיות כלומר הכנסות שוטפות מניהול העסק, מהכנסתו זו של בעל העסק מוטל מס ההכנסה. סוגי ההכנסות החייבות במס ושיעורי המס מפורטים בפקודת מס ההכנסה. הכנסה חייבת יכולה להיות מעסק, או מכל הכנסה עסקית אחרת המוגדרת בפקודה.

מהי הוצאה מוכרת? הוצאה שהעסק הוציא כדי ליצור הכנסה. ייתכן שכל ההוצאה תהא מוכרת, ייתכן שתוכר באופן יחסי על פני שנים וייתכן שתוכר באופן חלקי. סכומי ההוצאה המוכרת מקוזזים מסך ההכנסה החייבת.

פותחים תיק ביטוח לאומי: החוק רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה: מי שעוסק במשלח ידו שלא כעובד שכיר לפחות 12 שעות בשבוע ושהכנסתו היא לפחות 15% מהשכר הממוצע*. מי שהכנסתו ממשלח ידו היא לפחות 50% מהשכר הממוצע. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות. השיוך לסניף הביטוח לאומי תלוי באזור המגורים של העוסק. יש להירשם כעצמאי ולמלא טופס 6101. את הטופס רצוי להחתים בסניף הביטוח הלאומי, או לשלוח בדואר רשום. במידה ותהיה כוונה להעסיק עובדים, חייבים בפתיחת תיק ניכויים בביטוח הלאומי. מקדמות דמי ביטוח, דמי ביטוח שעל העצמאי לשלם בכל חודש, משולמות על־פי הצהרתו של העובד העצמאי, או על־פי שומת מס הכנסה, או על־פי קביעת המוסד.

ביטוח לאומי / קצבה זקנה: זכאי לא זכאי? אם כבר אתם בגיל זכאות לקצבה, הנה מבחני הזכאות. חובה לזכור כי מבחן עצמאי הוא מבחן שנתי של הכנסות ולא חודשי. כלומר: אם הייתה לעוסק בחודש ינואר הכנסה גבוהה ונניח כי הייתה זו הכנסתו היחידה באותה השנה, הכנסה זו לא תיוחס לחודש ינואר בלבד אלא תתחלק באופן יחסי על פני 12 חודשים.

תנאי זכאות - מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעסק. (יש לזכור: המבחן הוא שנתי.)
למי שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג /הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:

 • אם הכנסתך החודשית מעסק נמוכה מ-  5,032 ש"ח (החלב- 01.01.2013)  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסתך החודשית מעסק גבוהה מ-  5,032 ש"ח (החלב- 01.01.2013) אבל נמוכה מ- 7,285 ש"ח (החלב- 01.01.2013)  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.
   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,285 ש"ח (החלב- 01.01.2013)  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך לבדיקת זכאותך.

למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-  6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  -  אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 6,709 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  אבל נמוכה מ- 10,093 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  - עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.
   
 • הכנסתך החודשית מעסק גבוהה מ- 10,093 ש"ח (החל ב- 01.01.2013)  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. גבר בן 70 ומעלה ואשה בת 67 ומעלה זכאים לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיהם
דיווחים שוטפים: חשוב ביותר להקפיד על משטר דיווחים מסודר ולשלם במועדים שנקבעו. את הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, יש לשמור במשך שבע שנים.
כיצד מחשבים את סכום המע"מ? סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים: העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה. במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים(כגון קרבת משפחה), או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.

דיווח למס ערך מוסף: עוסק פטור: הוא פטור מדיווח שוטף למס ערך מוסף. תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976 קובעת כי עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) יצהיר עד ה- 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה. במידה ואין פעילות עסקית בתיק, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק במע"מ.

עוסק מורשה: עם רישומו כעוסק, יקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך יקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותו עד סוף שנת המס השוטפת. בפנקס ימצאו הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי. תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע הדו"ח התקופתי והוא כולל: כל העסקאות שבצעו בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח, עסקאות שבוצעו בתקופת הדיווח, סכום המס הכלול בתשומות העסק. בשורה האחרונה: ''הסכום לתשלום'', יש לרשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות

מתי יש להגיש את הדוח: יש להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח. אם מדווחים אחת לחודש, תקופת הדיווח היא בת חודש. לדוגמה: דו"ח 1/12 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.12 לבין 31.1.12, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.12. אם מדווחים אחת לחודשיים, תקופת הדיווח היא בת חודשיים. לדוגמה: דו"ח 4/12-3/12, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.12 לבין 31.4.12, ויוגש לא יאוחר מיום 15.5.12. דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי? דו"ח לתשלום, "דו"ח אפס" ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מנהל החשבונות המקושר למע"מ, או באינטרנט.

דיווח למס ההכנסה: תשלום מקדמות: לאחר שייפתח התיק במשרד השומה יש לחמס ההכנסה פנקס מקדמות שבאמצעותו יש לדווח על מחזור העסקאות מיום הפעלת העסק, ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס. אם ששיעור המקדמה שנקבע גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. או לבטלו. עד לקבלת ההחלטה מחייב השיעור שנקבע. דרך נוספת לתשלום המס המגיע היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לעסק. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי רשאי/ת העוסק לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שחייבים לשלם כמקדמה.

דיווח לביטוח לאומי: מתי יש לשלם את דמי הביטוח? עובד עצמאי חייב לשלם מקדמת דמי ביטוח עד ל־ 15 בחודש) מדי חודש בחודשו (עבור החודש הקודם. למשל: עד 15 באפריל יש לשלם את מקדמת דמי הביטוח עבור חודש מרץ). את מקדמת דמי הביטוח ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים, בכלל זה בנק הדואר. אפשר לשלם את מקדמות דמי הביטוח בהוראת קבע באמצעות טופס "הוראה לחיוב חשבון", ולזכות בהטבה לפיה יחויב החשבון ב- 22 בחודש (במקום ב- 15 בחודש). כמו כן אפשר לשלם את המקדמות בהוראת קבע בכרטיס אשראי. הטפסים מופיעים בפנקס המקדמות, וכן ניתן להורידם מאתר האינטרנט
www.btl.gov.il אפשר לשלם בכרטיס אשראי במוקד הטלפוני הממוחשב 08-6509911, או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח הלאומי: כמה נשלם? אם אתה עובד עצמאי וגילך עד גיל פרישה: תשלם דמי ביטוח בשיעור 9.82% (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שהייתה לך עד 60% מהשכר הממוצע. 5,171 ₪ בחודש תשלם דמי ביטוח בשיעור 16.23% (שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד לתקרת המקסימום. שיעורים אלה כבר כוללים דמי ביטוח בריאות.


אם אתה עובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:

 • כשאינך מקבל קצבת זקנה: תשלם דמי ביטוח בשיעור 8.65% (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,171 ₪ תשלם דמי ביטוח בשיעור 12% (שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע. שיעורים אלה כבר כוללים דמי ביטוח בריאות.
   
 • כשאתה מקבל קצבת זקנה: תשלם דמי ביטוח בשיעור 0.39% (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שעד 60% משכר הממוצע (5,171 ₪ בחודש). תשלם דמי ביטוח בשיעור 0.68% (שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע. שיעורים אלה כוללים את התשלום לביטוח לאומי בלבד. דמי ביטוח הבריאות מקוזזים מקצבת הזקנה

אנחנו רק בני אדם, מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?

במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו''ח, ניתן להגיש ''דו"ח מתקן'' שבו יציינו הפרטים הנכונים. יש להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל התיק. אם כתוצאה מהתיקון תחויב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק. יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה. (לפעמים גם קנסות, בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.

הצהרת הון: עוסקים חדשים צפויים להידרש להגשת הצהרת הון. את ההצהרה יש להגיש תוך 4 חודשים ממועד הדרישה

הפרשות סוציאליות: כעצמאים אנו רשאים לנצל ולתכנן את הטבות המיסוי בהפרשות סוציאליות.

קרן השתלמות לעצמאים: רק מי שהוא עצמאי - כלומר עוסק מורשה. על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד אל
קרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו השנתית ואת הכספים אותם הפקיד, יכול לנכות משכרו (כלומר, על סכומים אלו אין הוא משלם מס הכנסה)  הפקדה של עד 7% מה הכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 243,000 ₪ בשנה. הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד 243,000 ₪

קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים המפקיד זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס, בהתאם לתקרות שנקבעו. עצמאי יכול להפריש ל
קופת גמל עד לשיעור הפקדות מרבי של 16% מהכנסתו המזכה. (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,200 ₪, כך שהשנתית היא 206,400 ₪). זיכוי הפרשה של עד 5% נוספים מהכנסתו המזכה: 860 בחישוב שנתי: 5% X206,400 = 10,320₪ ניכוי –הפרשה של עד 11% לפי סעיף 47 מהכנסתו המזכה חישוב חודש: 11% X 17,200 = 1,892 ₪ סה"כ הפרשה שנתית מקסימאלית שיכול לבצע עצמאי לצורך קבלת הטבות המס: 22,704+10,320= 33,024 ₪

דיווח שנתי: האם אני יכול לבדי? כמה עולה איש מקצוע? הוצאה מוכרת. מי שרוצה יכול לרכוש את המיומנות ולהגיש בעצמו את הדו"ח, ברם איש מקצוע בקיא ויודע את רזי החוק ויכולת תכנון המס הנתונה בידי בעל מקצוע תועיל למזער את תשלומי המס. התשלום לבעל המקצוע הוא הוצאה מוכרת לצרכי מס.

דוח שנתי מס הכנסה: הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות לשנת מס המתחילה ב- 1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר. זה דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה. יהיה עליך למלא ולהגיש אותו לפקיד השומה עד ה- 30 לאפריל לאחר תום שנת המס. טופס הדו"ח השנתי על נספחיו (1301) יישלח אליך. כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקידה שומה. אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח. לרוב הדוחות חייבים להיות מקוונים.

כדאי / לא כדאי? השאלה השכיחה שחוזרת על עצמה: "כל זה כדאי?" תשובתי היא לרוב אחת: "בטח שכדאי!" הרי ברור שאם נפתח עסק, המטרה והשאיפה היא להצליח כלכלית. ברור שבסופו של דבר התחשיב הוא אישי, למשל: על מה נידרש לוותר? אולי הביטוח הלאומי? זאת למרות שישנן דרכים מגוונות לתכנון מס, התחשיב הוא אישי. ובכן... מגיע הרגע שבו קצת מתעייפים ומבינים שזהו, די - ומבקשים לשים סוף  לכל הריצות וההתרוצצויות.

איך סוגרים תיקים:

מס ערך מוסף: עליכם לפנות למשרד מע''מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס 18 "הודעה על סגירת עסק/הצהרה".

מס הכנסה: החלטתם לסגור את העסק? יש להודיע על כך בכתב לפקיד השומה. לאחר קבלת ההודעה ינחה אותך פקיד המס מה עליך לעשות כדי לאפשר סגירת התיק במס ההכנסה.

הביטוח הלאומי: אם חדלת להיות עובד עצמאי וסגרת את העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או על ידי שימוש בטופס (שינוי סוג). עליך לכלול בה גם את תאריך השינוי. להודעה עליך לצרף אישורים המוכיחים את השינוי) כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'. המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את סיווגך כעובד עצמאי.

טפסים שימושיים:


טופס פתיחת תיק במע"מ http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/maam821.pdf
טופס פתיחת תיק במס הכנסה http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc5329.pdf
טופס פתיחת תיק בבטוח לאומי: http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T6101.pdf
הצהרת עוסק פטור: https://www.misim.gov.il/empatur/
דיווח מקוון דוח שנתי מס הכנסה: https://www.misim.gov.il/sh1301/

                       הרצאה: פורשים לעצמאותרן חובב©
מומחה למיסוי ולפרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות