הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
"החמקן" - ממזערים מיסים
יכול להיות שזה יישמע מפתיע, אך מדינות מעודדות את אזרחיהן לבצע תכנוני מס. יתר על כן, תכנוני מס זכו לעידוד המחוקק ובמקרים רבים אף דרך פסקי דין. תכנון מס הינו פעולה לגיטימית המאפשרת למתכננים למזער את המס.
הדפס מאמר

ממזערים מיסים
החמקן ממזערים מיסים - ככה תשלמו פחות מס בפרישהיכול להיות שזה יישמע מפתיע, אך מדינות מעודדות את אזרחיהן לבצע תכנוני מס. יתר על כן, תכנוני מס זכו לעידוד המחוקק ובמקרים רבים אף דרך פסקי דין. תכנון מס הינו פעולה לגיטימית המאפשרת למתכננים למזער את המס. זאת בתנאי שהוא נעשה בטווח התמרון המותר בחוק. תכנון מס נכון יהיה מבוסס על שילוב של מספר הוראות בחוק, שיישומן ביחד יביא לחיסכון במס. תכנון מס אינו תהליך כוללני אלא אישי, שבמהלכו כל נישום חייב להביא בחשבון את הגורמים הרלוונטיים לו.

תיקון 132 שנכנס לתוקפו בשנת 2003 ביטל מספר פטורים ממס שהיו נהוגים בעבר, כמו ניירות ערך, תכניות חיסכון ופיקדונות בשקלים וחסכונות פנסיוניים. שיטת המיסוי השתנתה מבסיס טריטוריאלי (היכן הופקה ההכנסה) לבסיס אישי (מבחן תושבות).
הנה מספר דוגמאות:

קרן השתלמות:
סעיף 9(16א) (16ב) לפקודת מס הכנסה קובע שעמית שכיר ועצמאי יהיו פטורים ממס על הפקדות והפרשי הצמדה של המעביד לקרן. כל זאת בתנאי שההפקדות היו במסגרת ההפקדה המוטבת (18,120 ₪ בשנת 2013). אצל עצמאי הפקדה לקרן השתלמות תיחשב כהוצאה אותה יוכל לנכות מהכנסותיו בכפוף לסעיף 17 (5א). על מנת שהמשיכה תזכה בפטור על העמית למשוך אותה בתוך 3 שנים אם הגיע לגיל פרישה, או אם הכספים נדרשים לצורך השתלמות.

דירת מגורים:
רכישת דירת מגורים מניבה שכ"ד (ריבית) ועשויה להניב רווח הון במכירתה. הכנסות דמי השכירות יכולות להיות פטורות, בכפוף לחוק פטור ממס של השכרת דירת מגורים - בכפוף לסעיף 2(א) לחוק: הפטור יהיה עד לסכום של 4,980 ₪ בשנת 2013. יש לציין כי הפטור יינתן בהנחה כי השכרת הנכס אינה לצרכי מסחר או עסק אלא רק למגורים. במכירת הנכס יוכל בעל הנכס לתכנן פטור ממס שבח ריאלי וזאת בכפוף להוראות פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

השבחת נכסים:
במקרה שבו רכש אדם דירה או החליט למכור את דירת מגוריו שלו, על מנת למקסם את הסכום שהוא עשוי לקבל עבור ערך השיפוץ בנכס, אם שיפוץ זה הביא לכך שקיבל סכום גדול יותר בעבור המכירה. אם נמכרה הדירה בכפוף לפטור על פי חוק מיסוי מקרקעין לא תתחייב עליית ערך זו במס שבח. גם אם תחויב במס שבח ההשקעה בשיפוץ הדירה תנוכה כהוצאה.

תיק אוצרות:
אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה והמשאבים הולכים ומצטמצמים. רבים החליטו שכחלק מאסטרטגיית הפיזור שלהם הם בוחרים להשקיע חלק מכספם בפרטי אומנות, תמונות,  מדליות, מתכות וכיו"ב. אלו מוגדרים כמיטלטלין לשימוש אישי ולא מוגדרים בפקודה כנכס בכפוף לסעיף 88. מכירתם, אם הניבה רווח, אינה מחויבת במס רווח הון. יש לציין כי ישנם קריטריונים לקביעה האם מדובר במכירה במסגרת עסק או בפטור. בקיאותו של אדם בתחום היא הקובעת: יכול מס הכנסה להכריז עליו כבקיא בתחום (עם סדרה של מבחנים קיימים) ולהפוך רווח ממכירה מפטור לחייב במס.

תכניות פרט: מנגנון לדחיית אירוע מס:
פוליסות פרט בחברות ביטוח אינם מוכרות כקופת גמל. בעל הפוליסה יכול להפקיד סכום חד פעמי או סכומים חודשיים ככל שירצה. אין תקרת הפקדה. החיסכון נזיל בכל עת. תכניות אלו מציעות מסלולי השקעה שונים כדוגמת: מניות, מדד, שקלי, כללי ועוד. מעבר בין מסלול למסלול אינו אירוע מס. נניח כי בעל הפוליסה בתוכנית עבר למסלול מניות כאשר מדד ת"א 25 עמד על 1,000 נקודות, מכר את המסלול כאשר המדד עמד על 1,500 נקודות ועבר למסלול אחר: אין חיוב מס בעת המעבר ממסלול המניות למסלול האחר. אם היה עושה זאת בקניית קרן נאמנות מנייתית, בעת המכירה היה עליו לשלם מס רווחי הון. התחשבנות המס תתבצע בעת משיכה חלקית או משיכה מלאה. ניהול במבנה מקלט כזה מעניק גם פטורים לפי סעיפי 125 (ד), אותם יש לדרוש במועד המשיכה.

TAX BOND:
כמו תכניות הפרט בישראל. מבנה דומה בחו"ל נקרא Tax Bond. במבנה מס זה יכול בעל הפוליסה לרכוש החל מנכסים ריאליים וכלה בפיננסים תוך כדי פיזור ואלוקציה מקסימאלית של הנכסים. היתרון הגדול של בחירה בתכנית שכזו הוא דחייה ושחיקה של אירוע המס. בעל הפוליסה שולט במבנה ובאופי תכנון המס. לאחרונה ניתן להצטרף לפוליסות Tax Bond גם בבנקים בישראל.  

פטור במכירת שתי דירות:
יוענק פטור חד פעמי לתושב ישראל במכירת שתי דירות אם השקיע לפחות 75% משווי שתי הדירות ברכישת דירה אחרת בישראל (כולל יהודה ושומרון). על הרכישה להתבצע בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שלאחריה. תנאי נוסף לקבלת הפטור הוא ששווי שתי הדירות הינו עד 1,865,000₪. הסעיף קובע הסדר מיוחד כאשר שווי הדירות הוא בין 1,865,000₪ ל- 3,103,000₪. ההשקעה בדירה אחרת אינה חייבת להיות בדירת מגורים אלא די שתיעשה ב"דירת מגורים" כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק.

קופות גמל - משיכת כספים חייבים:
ישנם מקרים בהם עמיתים נזקקים למשוך כספים שלא כדין (בחיוב מס). הדין הוא מיסוי 35% מסכום המשיכה. עמית יוכל לתכנן את עיתוי המשיכה כנגד הפסדים עסקיים הניתנים לקיזוז. לחלופין, ניתן למשוך משיכות לשיעורין בשנות מס נבדלות, על מנת למזער או לפטור את העמית מתשלום המס.

שלכם,
רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה


רוצה לקבל ייעוץ וליווי אישי בפרישה?
מעוניין בתוכנית אישית משפחתית ל"חירות כלכלית" בפרישה?
רוצה להפחית את המס על מענקי הפרישה?


--לחץ כאן כדי למלא פרטיך ונחזור אליך במהרה--


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות