הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תיקון 190 זכויות, שארים וכספי פיצויים
לאור פניות רבות של קוראי האתר להלן השינויים בתיקון 190 בכל הקשור לרפורמה האחרונה ההסברים יהיו מלווים בדוגמאות: משיכת כספי מענק פרישה בקופה לקצבה: מי
הדפס מאמר
לאור פניות רבות של קוראי האתר להלן השינויים בתיקון 190 בכל הקשור לרפורמה האחרונה ההסברים יהיו מלווים בדוגמאות:
  1. משיכת כספי מענק פרישה בקופה לקצבה: מי שפרש החל מיום 1.1.2012 יוכל אם ירצה לאחר התחשבנות במס, להעביר את היתרה לחשבון חדש בקופה לא משלמת קצבה ככספים הוניים על שמו. חשבון חדש זה חסום להפקדות חדשות. דוגמא: מר שמח פרש ממקום עבודתו, וותק 30 שנה, שכר לפיצויים 15,000 ₪ יתרת קופת הפיצויים 650,000 ש"ח החלק הפטור: 30X11,950= 358,500 שקלים, חלק חייב במס 291,500 שקלים, נניח כי נקבע לו תשלום מס של 20% והוא 291,500 X20% = 58,300 שקלים, יוצא אפוא כי בקופה ישנם כעת 650,000-58,300 = 591,700 ₪, המצב לפני התיקון היה מר שמח מחויב למשוך את הכספים מהקופה, אי משיכתם הייתה מייצרת מצב שהכספים נשארים למטרת קצבה. המצב לאחר תיקון 190 מר שמח להותיר את הכספים בחשבון חד שעל שמו, בתנאי נזילות (הוני) חשבון זה יהיה חסום להפקדות חדשות, אם ירצה בעתיד יוכל או למשוך את יתרת הכספים תוך כדי חיוב מס 25% על רווח ההון שהקופה השיגה, כמובן שאם לא יהיה מס רווח הון יוכל למשוך בפטור מלא, לחילופין יוכל מר שמח לבקש קצבה מזכה, כלומר קצבה שאינה חייבת במס הכנסה.
     
  2. תקרת קצבה מזכה: תיקון 190 מגדיל את שיעור הפטור על הקצבה המזכה שיעור הפטור יגדל בהדרגה מ 1.1.2012 43.5% מיום 1.1.2016 49% מיום 1.1.2020 52% מיום 1.1.2025 67%. ניתן יהיה לקבל פטור כפול על קצבה מוכרת וקצבה מזכה
     
  3. מוטבים: נוגע לקופות הגמל בלבד אינו חל על קרן השתלמות מוטביו של הנפטר יוכלו להעביר את הכספים לחשבון חדש בקופה לא משלמת על שמם, חשבון זה הוני, כלומר ניתן למשיכה בכל עת וחסום להפקדות חדשות, גם כאן אם יבחר המוטב לקבל קצבה תהא זו קצבה פטורה ממס. החקיקה מגדירה מצב במקרה פטירה יש למוטבים 3 חודשים כדי להסדיר את המעבר, אם לא יעשו זאת מיוזמתם יראו כספי המוטבים כאילו הועברו לחשבון חדש לאחר 3 חודשים מיום הפטירה. חשוב לציין כי החלת החוק תהא גם על עמיתים שנפטרו טרם התיקון והכספים לא נמשכו על ידי המוטבים. דוגמא: סבו של מר אופטימי נפטר בגיל 120 בקופת הגמל הותיר הסב את נכדו כמוטב, מר אופטימי יוכל להעביר את היתרה על שמו ובעתיד אם ירצה ימשוך את הכספים תחת חיוב מס רווח הון 25%, לחילופין יוכל לקבל מהם קצבה פטורה ממס.
  1. קצבאות שארים: קצבת שארים מקורה אינו מתשלומים פטורים (פנסיה קצבה חייבת במס), תהא פטורה ממס, וזאת עד לגובה תקרה מזכה. קצבת שארים הנו בעת מתשלומים פטורים פטורה ממס ללא כל מגבלת תקרה.
  1. היוון קצבה: מהו היוון? היוון בא מהמילה הון, המשמעות של היוון היא קבלת סכום הוני במקום זרם תשלומים עתידי, כך גם מקבלי הפנסיה יכולים לבחור ולהוון חלק מהפנסיה שהם מקבלים, תיקון 190 קבע: ניתן יהיה להוון עד 67% 2025 בהתאם לגידול בפטור תקרה המזכה כל שנה, אם קיבל בעבר מענק פרישה פטור ממס זה יופחת לו מגובה היוון הפטור ממס המגיע לו. דוגמא: מר מזומן פרש מעבודתו בקופה לקצבה מופקדים לו 2,800,000 ₪, הקצבה שמגיעה לו 14,000 ₪, מר מזומן מבקש להוון, סכום של 1,000,000 ₪ מהסכום שמופקד בקופה, מר מזומן עומד בקריטריון של פנסיית המטרה, פנסיית המטרה היא סכום מינימאלי של פנסיה חודשית רק אם יש לו קצבה מעל לפנסיית המטרה יוכל לבקש היוון, פנסיית המטרה: 4,356 ₪ (ולו יש 14,000 ₪), כך יחושב ההיוון הפטור: 180*43.5%*8,190=641,277 ₪ היוון חייב במס: 358,723 ₪, ניתן לבקש פריסה על החלק החייב במס.
  1. פריסת הפרשי קצבה: מה ייחשב הפרש קצבה? במקרה שבו חושבה הקצבה לא נכון, והאדם נמצא זכאי לקבל סכומים שמגיעים לו הסעיף בפקודה: 8(ג)(1), יתיר לו לפרוס לאחור עד ל 6 שנים את הסכום החד פעמי שקיבל בשל הפרשי הקצבה. דוגמא: מר מזל יצא לפרישה 1.1.2006 ביום הזכאות חובה הפנסיה המגיעה לו 10,000 ₪ לאחר שש שנות קצבה הסתבר כי הסכום החודשי המגיע לו היה 11,000 ₪, קרן הפנסיה העניקה לו פיצוי בשל הפרשי הקצבה של 72,000 ₪, מר מזל יוכל לגשת לפקיד השומה ולבקש פריסת הפרשי הקצבה לאחור עד 6 שנות פריסה, כלומר אם אנו בשנת המס 2012 יוכל לפרוס מ 2007 ואילך, יש לקחת בחשבון כי אם היו בשנים אילו פטורים דוגמת: נכות, או הפסדים המותרים בקיזוז, יוכל לתבוע כנגד הפריסה.
בערוץ היו טיוב שלי אקליט הרצאה בנוגע לסעיפים המוזכרים במאמר


סרטון הדרכה בנושא: תיקון 190 לפקודת מס הכנסהחזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות