הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פרישה - מיסוי בינלאומי- אינדקס המס: ארצות הברית של אמריקה
"וורטיגו" הריבית והתשואה: השנים האחרונות מאופיינות בשיעורי ריבית נמוכים ורדיפה אחרי תשואות. האדם הוא חיית-עדר: כשכולם קונים מניות, אז גם הוא קונה מניות. כשכולם משקיעים בנדל"ן גם הוא רץ לרכוש נדל"ן. לפתע נראה כאילו הסתיים לו מלאי הדירות בישראל - וכולם שועטים לקנות דירות אצל הדוד סאם.
הדפס מאמר
פרישה - מיסוי בינלאומי
אינדקס המס: ארצות הברית של אמריקה
 
מיסוי בינלאומי מס ירושה"וורטיגו" הריבית והתשואה: השנים האחרונות מאופיינות בשיעורי ריבית נמוכים ורדיפה אחרי תשואות. האדם הוא חיית-עדר: כשכולם קונים מניות, אז גם הוא קונה מניות. כשכולם משקיעים בנדל"ן גם הוא רץ לרכוש נדל"ן. לפתע נראה כאילו הסתיים לו מלאי הדירות בישראל - וכולם שועטים לקנות דירות אצל הדוד סאם.

עצרו לרגע! האם אתם יודעים להעריך מהן ההשלכות? מה הם הסיכויים והסיכונים? מהם החובות ומהו משטר המס שם. בדקתם? מרבית המשקיעים ממשיכים במרוצתם. אילו רק היו עוצרים לרגע ומתעוררים למודעות אודות מעגל הקסמים שבו הם שבויים.

תשואה לא צומחת על העצים. תשואה היא הידע לניצול הזדמנויות ברמת הסיכון והמחיר. שוק הנדל"ן לא יכול לייצר תשואה עודפת משוק ההון, שהרי השווקים האלה תלויים האחד בשני. כידוע,  היזמים מגייסים כסף בבורסה ובעזרתו בונים בניינים. כך בארץ וכך בעולם. יתר על כן: רמת הסיכון בהשקעה בחו"ל לא תמיד נלקחת בחשבון. אלא רק בדיעבד, כשהמשקיעים המופסדים כבר ניגבו את "דמעות התשואה". מדוע הם נחפזו כל כך? הרי יכלו לבצע מחקר מעמיק ולמידה בטרם הפכו לרוכשי דירות בארה"ב. אמנם יש שם, אצל "הדוד סם" עסקאות נהדרות, אך כולן בכפוף לנתונים המחייבים בדיקה מוקדמת.

אם מקריאה עד לכאן לא עבר לכם החשק, הנה קצת הרחבה בנושא של הנדל"ן בארה"ב. כדאי לקרוא, רגע או שניים לפני שאתם מעבירים כספים לאמריקה. זכרו כי כדי להגיע לתשואה טובה יש לשקלל את כל ההיבטים, כולל החבויים. קראו ופעלו בהתאם. בהצלחה! 
 
רכישת נדל"ן: מספר צורות התאגדות:

1.אחזקה ישירה: זו אחזקה פשוטה, עם חיסכון בעלויות ההקמה, באגרות ובניהול השוטף. אחזקה ישירה אינה מומלצת בדרך-כלל, בשל האחריות המוטלת על בעל הנדל"ן. אם חברתם בדרך זו תהיו מחויבים - בארצות הברית באמצעות
Schedule E  - וגם בישראל לדווח על ההכנסות במישור האישי. בנוסף לא תוכלו להעביר או להשתמש בהפסד (אם היה) עד ליום תחילת הפקת הרווחים, או שתאלצו להמתין עד למכירת הנכס. כמו כן, יש באחזקה ישירה חשיפה למס הירושה בארצות הברית.
 
2.LLC יחיד: זו היא התאגדות המגנה על חבריה מפני אחריות אישית, בדומה לחברה בע"מ. כמעט העדר של ביורוקרטיה:
בהקמת LLC עלות ההקמה היא כמה מאות דולרים אמריקאים. צורת התאגדות זו יכולה להיות מוחזקת בישראל על ידי יחיד, חברה, שותפות או חברה משפחתית.
 
3.LLC שותפות: זו היא רכישת נכס ורישומו תחת חברה שאבה המשתתפים
רשומים כשותפים. בצורת התאגדות זו, צריך כל חבר בשותפות לדווח בטופס K-1 דיווח אישי לשלטונות המס, בגין רווחים מהשותפות.
 
באופן כללי: LLC יכול לחלק את הרווחים ללא קשר לאחוז אחזקת המניות של השותפים. אין חובה להיות אזרח אמריקאי לצורך הקמת  LLC. אם המשקיע בוחר שלא להתייחס ל- LLC כאל
מבנה שקוף, כלומר שהכנסתו נחשבת כהכנסת ה"חברים"  (בדומה לשותפות) הוא יוכל לדחות מיסוי של הכנסות שוטפות ומרווחי-הון בישראל. ייתכן כי מיסוי דיבידנד יהיה גבוה יותר.
 
4.חברה אמריקאית:
S Corporations אפשרות זאת ישימה רק בעבור אזרחים אמריקאים. יש לה יתרות מיסוי מופחתות על רווחי תגמולים, הכרה בהוצאות והטבות סוציאליות לעובדים. הבירוקרטיה, עלויות התאגדות והניהול השוטף יקרים.
 
באופן כללי: בהתאגדות
S Corporations חלוקת הרווחים היא בכפוף לאחזקה, בחלקו היחסי של השותף במניות.

משטר המס:

1.נכס ריאלי: נדל"ן למגורים בארצות הברית.

משטר המס - כללי:
  1. ארה"ב: הכנסות מנכס המושכר למגורים בארצות הברית תחויבנה בהתאם למס השולי ועד ל- 35%. בארצות הברית תוכרנה הוצאות פחת, מימון וההוצאות נוספות, כדוגמת ניהול.
     
  2. ישראל:
הכנסות והוצאות: במסלול זה תוכרנה הוצאות פחת על הנכס והמס ששולם בארצות הברית. גובה המס על יתרת ההכנסה יהיה בכפוף לשיעור המס השולי האישי.
 
מסלול 15%: מוטל מס בסך 15% על תקבול שכר הדירה, בניכוי פחת. יתרת ההכנסה משכר הדירה תחויב ב- 15%. (במסלול זה אין הכרה במס ששולם בארצות הברית)
 
ארצות הברית: מיסוי בכפוף לא                                                                                                  

אופן ההתאגדות:

 
אחזקה ישירה: קיימת חובת דיווח Schedule E במסגרת דיווח לרשויות המס האמריקאיות. מסלול זה אינו תלוי במשטר-מס שונה הקיים במדינות ברחבי ארצות הברית
 
LLC יחיד: למרות שההגדרה של LLC מחשיבה אותו לחברה, אופן התאגדות זה מעניק הגנה משפטית כחברה בע"מ בלבד. לעומת זה, משטר המס דומה לחישוב אחזקה ישירה במישור האישי. במקרים בהם המשקיע מבצע החלפת נכסים, הוא יוכל לבצע דחיה של תשלום מס רווח ההון. זאת אם רכש נכס בעלות שווה או גבוהה מהנכס הנמכר. הרווחים שהופקו בשנת המס מחויבים במס, ללא קשר אם חולקו או שלא חולקו. לא ניתן לחלק את הרווחים כהכנסה מעבודה. אחזקה במבנה LLC יחיד חושפת את הבעלים למס ירושה.
 
LLC שותפות: בדומה למשטר המס של אחזקה ישירה ו –LLC יחיד ובכפוף למשטר המס בארצות הברית, יוטל מס שולי ועד 35% מס, כולל הכרה בהוצאות מימון, פחת וניהול כמפורט לעיל

חברה אמריקאית: ישראלי שבחר להחזיק הכנסה מדמי השכירות בכפוף לשיעורי מס חברות בארה"ב (עד 35%) ובנוסף גם דיבידנד, יחויב בשיעור מס 25% במקור.

מס רווח הון:

ארצות הברית: נכס שהוחזק עד שנה ישלם מס רווח הון כפוף למס יחיד בסך 35%. בהינתן אחזקה של שנה לפחות, מס רווח ההון יחושב לפי 25% על חלק הנכס שבגינו נתבע פחת, ומס מופחת של 15% בגין יתרת הרווח.

ישראל: המס ששולם בחו"ל יוכר בישראל. שיעור המס יהיה תלוי בסיווג המכירה: כרווח הון 25% או מעסק בכפוף לשיעור המס השולי.

מס ירושה: יש כאן חשיפה לסיכון. לא כל המשקיעים מבינים או מעניקים תשומת לב ראויה למצב זה: במקרה בו נפטר המשקיע, חלק גדול מהשקעה תמוסה במס הירושה. כל המחזיק בנכס בארצות הברית, בין אם הוא אזרח או שאינו אזרח אמריקאי, חייב במס ירושה. המס אינו מס על הרווחים אלא על כל יתרת הנכסים. אם המוריש הוא תושב או אזרח ארה"ב, שיעור מס הירושה יהיה 40%.

לעניין יחידים,
אזרחים אמריקאים ומי שמוגדר U.S. domiciled: מס העיזבון / ירושה חל על כל הנכסים בארה"ב ומחוצה לה. נהנים מפטור: יחיד בסכום של 5,430,000$ וזוג בעל רכוש משותף ב-10,800,000$. בהעברת נכסים בין בני זוג ששניהם אזרחים אמריקאים, הם נהנים מפטור מס עיזבון, ללא תקרת סכום.

לעניין יחידים שאינם אזרחים ואינם תושבים: אלה מחויבים במס, רק לעניין נכסים בארצות הברית: נכסי נדל"ן או מניות בחברה אמריקאית. הפטור הוא עד 60,000$
 
נדל"ן - תכנון מס ירושה:

כלל: בצורת התאגדות כיחיד יוטל מס עיזבון.

חברה זרה: נחשבת לנכס הנמצא מחוץ לגבולות ארצות הברית. כך גם האחזקות של החברה הזרה, גם אם הם נמצאות בארצות הברית. מבנה זה הוא בעל חסרונות. חברה זרה לא יכולה ליהנות משיעור מס מופחת של אחזקת הנכסים בארצות הברית באמצעות חברה זרה.

LLC שותפות: במקרים מסוימים, בכפוף לתקנות העיריות בהם ממוקמים הנכסים. מבנה זה יכול לספק מענה חלקי או מלא למס הירושה.
 
מצב בריאותי: במקרים בהם מצב בריאותי מתדרדר, מכירה של הנכסים עשויה למנוע מס ירושה. לא כך הדבר במקרה של פטירה פתאומית.
 
ביטוח חיים: באופן כללי, התגמולים של ביטוח-חיים המשולמים מחברת ביטוח אמריקאית, אינם חלק מירושה ואין עליה מיסוי. העלות החודשית תלויה בגיל ובמצב בריאותו של המשקיע.
 
2.נכסים פיננסים: השקעת כספים דרך "ברוקר" בארצות הברית.

ניהול כספים ע"י "ברוקר" אמריקאי: היבטי מיסוי:
ישנם משקיעים המעדיפים משיקולים רבים - וביניהם עמלות קנייה ומכירה – היעזרות 
בברוקר אמריקאי: גוף פיננסי זר. (כלומר: שאינו ממוקם בישראל). בדרך-כלל החשבונות נפתחים באופן מקוון ונסחרים דרך החשבון. במסגרת החתימה על טפסי ההצטרפות מחויב המשקיע לחתום על טופס W8-BEN שהוא הצהרה כי המשקיע הינו אזרח זר ואין למסות אותו. ה"ברוקר" הזר אינו מדווח ואינו מנכה מס רווח הון במקור - ולרוב הוא מנכה מס בגין דיבידנדים בלבד.

דיווח למס הכנסה בישראל: יש חובת דיווח חצי שנתי על פעילות בניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור. בכל מקרה עד ל- 30.5 של כל שנה. יש לדווח בגין השנה שעברה על סך כל הפעילות. במסגרת הדיווח יש לפרט את המכירות, הקניות, עמלות, הפסדים ורווחים. במידה וישנם רווחים שלא מוסו, המס ישולם במסגרת הדיווח.

מס ירושה:
במקרה של כסף המנוהל ע"י ברוקר אמריקאי ומושקע במניות של חברות אמריקאיות, קיימת חשיפה בכפוף לסטטוס הנפטר: תושב/אזרח/תושב זר וכו' למס עיזבון. הסיבה לכך היא שהמניות שהמשקיע רוכש רשומות על שמו של ה"ברוקר" האמריקאי ומשויכות ברישום פנימי לבעל תיק ההשקעות. לכן עלולה להיות חשיפה משמעותית למס ירושה, ביחוד למניות אמריקאיות.

השקעות כספים: תכנון מס ירושה:
•ביטוח.
•ניהול כספים דרך "ברוקר" ישראלי: מוסד פיננסי הרשום בישראל.
 
בהצלחה
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו.

קרדיט תמונה:

Stuart Miles

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות