הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
משלושה יוצא אחד? קרן פנסיה, חנות, דירה
"עץ הזמן": יש לי חלום: שאוכל לרכוש, באחת המשתלות, "עץ זמן". אטע את העץ בגינה שלי, אשקה אותו ואדשן. בכל פעם שאזדקק לזמן: לשעה או לשנה, אגש ל"עץ הזמן" ואקטוף מפריו...
הדפס מאמר
 
משלושה יוצא אחד? קרן פנסיה, חנות, דירה
Save With Passion

קרן פנסיה חנות או דירה"עץ הזמן": יש לי חלום: שאוכל לרכוש, באחת המשתלות, "עץ זמן". אטע את העץ בגינה שלי, אשקה אותו ואדשן. בכל פעם שאזדקק לזמן: לשעה או לשנה, אגש ל"עץ הזמן" ואקטוף מפריו...

החיים שלנו משולים גם הם למין "בנק זמן": מיום לידתו של אדם ומתחילת צעדיו הראשונים הוא אינו אדון למאגר הזמן שלו. בתחילת דרכו, בילדות ובנעורים ישנם אחרים שעושים בעבורו הכל והם גם המנהלים את זמנו. ראוי היה שאלה שמנהלים בתחילת הדרך שלו את "בנק הזמן" יכינו את האיש ליום בו יעבור ניהול "בנק הזמן" לרשותו.

מרגע שהאדם כבר בוגר ומסוגל לקבל אחריות הוא מקבל את שרביט ניהול הזמן לעצמו. הוא המתכנן, הוא היוצר והוא המחליט.

ואני ממשיך ומהרהר: מה היה קורה לו היו מבשרים לנו כי חשבוננו בבנק מתרוקן ונותר לנו רק שבוע אחד לחיות. כיצד היינו מנצלים את היתרות "בנק הזמן"? אני יכול להעיד על עצמי כי הייתי עושה את כל מה שתמיד חששתי מפניו, כל המעשים שנרתעתי ולא העזתי לקיימם. משימות ששכבו להן אי-שם בתת ההכרה שלי, אך תמיד הודחקו ולא מצאו את הדרך לביצוע. לדוגמה, בדרך-כלל אני חושש מנסיעה ברכבת הרים. במצב שכזה, שבו זמני הולך ואוזל, הייתי מאתר את רכבת ההרים התלולה והמתפתלת ביותר, עולה עליה, נושם אוויר במלוא הריאות כשהקרון מיטלטל, נהנה מצעקות האנשים (ומצעקותי!) ולא חושש מדבר. מה כבר יכול להיות?... כל מה שהייתי עושה היה בתשוקה גדולה ובנסיון למצות את הזמן שנותר בצורה המיטבית.


מה הקשר בין זמן קצוב ב"בנק" הדמיוני  ובין חיסכון לפרישה?
אף פעם אין די זמן לחיסכון לתזרים הכנסות בפרישה! החיסכון לתזרים בפרישה חייב להיעשות בתשוקה ומתוך הבנה והכרה כי רק החוסך עצמו יכול לנסות ולהבטיח את עתידו. המאמר הנוכחי ינסה לקשר בין הזמן ה"בורח" ובין יכולות החיסכון של שכירים ועצמאים.


קרנות פנסיה חדשות מקיפות:

תמצית: הקרנות משקיעות את כספי העמיתים. 30% מהכסף מושקע באג"ח ערד מדינה, המבטיחות תשואה בת 4.86% מעל לאינפלציה. זהו הנכס היציב ביותר בתמהיל ההשקעות של קרן הפנסיה החדשה. יתרת כספי העמיתים מושקעת בשוק ההון, עם מגבלות מצד הפיקוח. קיימים מסלולים ייעודיים, כמו מסלול חכ"מ ("מודל צ'יליאני"). החל מ- 1.2016 קיימים מסלולי השקעות נוספים. מרבית החוסכים אינם אקטיביים בניהול מדיניות ההשקעה, אלא "נגררים אחרי העדר".

שכיר: החל משנת 2008 יש חוק פנסיה חובה, כלל שיעור ההפרשות: 6% ע"י המעסיק, 5.5% העובד ו-8.33% פיצויים.

עצמאי: המדינה מודעת למצב הבעייתי של העדר חיסכון לפנסיה. עד לשנת 2016 המחוקק הבין את מצוקת העצמאים, אך לא דאג להתערב. החל משנת 2016 המחוקק שינה דעתו, החליט להתערב וחייב את העצמאים לחסוך לפנסיה. שיעורי ההפרשה והעליה בהם יפורסמו בהמשך.

הון עצמי: לא נידרש הון עצמי.

מימון: לשכיר הפרשות חודשיות עובד / מעסיק. העצמאי מפקיד לבד.

שכיר: הפקדה מירבית בת 16% מהכנסה מירבית של 208,800 ש"ח ועד להפקדה מירבית שנתית בסך 33,408 ש"ח

עצמאי: ההכנסה השנתית בגינה יכול עצמאי להפקיד ולקבל הטבת מס היא  16% מ- 208,800 ש"ח, כלומר סך של 33,400 ש"ח להטבת מס.


הטבת מס: השתתפות המדינה:

 שכיר: זכאי להטבת מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה החודשית (בין %5 ל-7%) עד לתקרת הכנסה של 8,700 ש"ח (לדוגמה, 35% מ-5% מ-8,700 = 152 ש"ח הטבה חודשית, או 1827 ש"ח הטבת מס שנתית).

עצמאי: יכול להפקיד בקרן פנסיה עד 16% מהכנסתו החייבת בפועל ועד תקרה של 208,800 ש"ח בשנה וליהנות מהטבת מס.

מיסוי: פנסיה היא הכנסה החייבת במס. אלה שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים להנחה במס. באופן כללי שיעור ההנחה הוא מינימום 14% (נכון לשנת 2016) והוא מחושב מתקרה מזכה שהיא 8,380 ₪. יהיו פורשים שהגיעו לגיל פרישה ואחוז הפטור שלהם יהיה גבוה יותר. אחוז זה תלוי בשיעור המענקים וכספי הפיצויים שקבלו במהלך 32 שנות עבודתם - בכפוף לתיקון 190.

עלות אחזקה: כלל דמי הניהול מורכבים מעד ל- 0.5% בשנה מסך הנכסים שנצברו בקרן ועד 6% מכל הפקדה חודשית. מעבר לדמי הניהול שמשלמים לקרנות הפנסיה, קיימים דמי ניהול על הוצאות ניהול והשקעות. הם מתווספים לדמי הניהול הנ"ל.

במקרה פטירה: מבוטח פעיל – כלומר שהפקיד כסף באופן שוטף ויש לו כיסוי ביטוחי: במקרה של פטירתו תשולם פנסיית שארים. היא נגזרת מהשכר המבוטח לצרכי פנסיה ומכיסוי הביטוח שבחר החוסך ערב פטירתו. כיסוי הביטוח בקרן הפנסיה החדשה מושפע מגיל כניסה לקרן: ככל שמצטרפים בגיל צעיר יותר, הכיסוי הביטוחי גבוה יותר.

השבחה: בקרן הפנסיה מובטחת, אם הצטרף החוסך בגיל צעיר ככל שניתן, לא משך כספים ושמר על רציפות ההפקדות לאורך שנים, גם כשהחליף מעסיקים.

נזילות: כספים שנצברו ניתן לקבל אך ורק כקצבה חודשית לאחר גיל 60.
בכל ניתוק יחסי עובד-מעביד ניתנים הכספים למשיכה.

כספי הפיצויים: בכפוף לתקרת הפטור לפיצויים המגיעה למושך הכספים

משיכת כלל הכספים: משיכת תגמולים תמוסה במינימום 35% במקור למס ההכנסה.
משיכת כספים מקרן פנסיה ללא מס ובתנאים הקבועים בחוק תיתכן בהיוון. מי שצבר את פנסיית המטרה (סכום מינימאלי לקצבה בשנת 2016: 4,350 ש"ח) יוכל להוון בתנאים מסוימים עד 25% מכספי הקצבה למשך 5 שנים. 


תשואה: או: הפקדות מול תגמול.

שכיר: דוגמא: עובד חסך בקרן הפנסיה החדשה במשך 30 שנה. העובד נתן 6%, המעסיק 6% ו- 8.33 ע"ח פיצויים. הצטברו כ- 800,000 ש"ח. מתוכם החלק אותו העובד הפקיד ישירות הוא 236,065 ש"ח ברוטו לפני הטבות מס המשוערות בכ- 50,000 ש"ח. ההפקדה נטו לקרן הפנסיה תהייה 186,065 ש"ח (236,065-50,000). הפנסיה החודשית שתשולם בגיל הפרישה, (לפי מקדם 200) תהייה 4,000 ש"ח לחודש (800,000/200).

התשואה על ההשקעה בקרן הפנסיה החדשה גבוהה ביחס למה שהשקיע החוסך (186,065 ש"ח): כמעט 25%. שיעור התשואה על סך ההפקדה 800,000 ש"ח הוא 6%.

עצמאי: אין השתתפות מעסיק בחיסכון הפנסיוני. דוגמה: עצמאי הפקיד במשך כל הקריירה שלו סכום של  800,000 ש"ח. שיערוך הטבת מס לאורך 30 שנה יהיה כ- 440,000 ש"ח וההפקדה נטו 359,720 ש"ח. הקצבה (לפי מקדם 200) תהייה 4,000 ש"ח. התשואה ביחס להשקעה בניכוי הטבות המס היא 13%. שיעור התשואה על סך ההפקדה 800,000 ש"ח יהיה 6%


דירה להשקעה כחיסכון לפרישה:

הון עצמי: לפחות 50% מערך הדירה.

דרכי מימון: חסכונות, משכנתא, הלוואות. בקרוב יוכלו בעלי חסכונות פנסיוניים לשעבד אותם בעבור לקיחת הלוואה, אותה הם יכולים לנתב לרכישת נכס.

מיסוי: רכישת דירה להשקעה במישור האישי חייבת בתשלום מס רכישה בן 8% החל מהשקל הראשון.

עלות אחזקה: לא מדובר בנכס פאסיבי המייצר תזרים מזומנים. גם בדירה ישנם "דמי ניהול": לאו דווקא בהוצאה כספית ישירה, כמו למשל הזמן החולף  עד איתור שוכרים טובים (זמן במונחי כסף!), תשלומים לעורכי דין ולאנשי מקצוע להוצאות תחזוקה שונות בדירה, עריכת חוזי שכירות לדירות, תיווך. בנוסף, לקיחת משכנתא תחייב את רוכש הדירה בתשלום ביטוח חיים המתווסף לעלויות.

מיסוי: שכר דירה חייב במס. קיימים מספר מסלולים שאותם צריך בעל הנכס לבחור. לא ניתן לעבור בכל שנה מסלול, אלא יש לבחון את כל האפשרויות ולבחור מהן את הטובה והמתאימה ביותר למשכיר.

שכ"ד פטור עד 5,080 ש"ח לחודש (במונחי 2016. לאלה שיש ברשותם מספר דירות הפטור אינו מתייחס לדירה אלא לסך ההכנסה משכ"ד). במסלול זה אין חובת הגשת דו"ח שנתי.

מסלול נוסף מאפשר חיוב במס מופחת בשיעור של 10%. במקרה שבו שכר הדירה עולה על תקרת הפטור, המס הוא על כל סכום שכר הדירה ולא רק על החלק העולה על תקרת הפטור להשכרה. גם במקרה זה אין חובה בהגשת דו"ח שנתי.

מסלול אחר מאפשר חיוב במס לפי מדרגות המס. במסלול זה ניתן לתבוע הוצאות, לרבות פחת על הדירה. מדרגת המס הראשונה היא 31% (למעט מי שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%). במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול זה תהיה חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שנדרש, כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה. מסלול זה מחייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

מסלול נוסף הוא של עד פעמיים תקרת הפטור.

הורשה: באופן כללי העברת נכס מקרקעין בירושה אינה אירוע מס. במקרה פטירה הנכס יעבור לבעלות היורשים. במקרים בהם הנכס נרכש עם משכנתא וחויב בביטוח חיים, ביטוח החיים יפרע את יתרת המשכנתא - כך שהנכס יעבור נקי מהחוב ליורשים. הם יוכלו למכרו או להשתמש בשכר הדירה.

השבחה: רכישת נכס מחייבת תכנון מקדים: טווח זמן, אזורים, דמוגרפיה, הכנסה פנויה, הכרות עם השטח, תכניות מתאר. כל אלה ועוד אחרים חייבים להילקח בחשבון. זאת על מנת לנסות ולרכוש את הנכס באזורים הנכונים, כך שלצד שכר הדירה ההשקעה בדירה תניב ערך מעליית מחיר הנכס.

נזילות: נכס נדל"ן או דירה: מימוש הנכס יכול לקחת מספר שבועות או אף חודשים. קיימת תלות בתקופת המימוש אם מדובר ב"שוק של קונים" או "מוכרים".

תשואה: דוגמה: עלות הנכס היא 1,000,000 ש"ח מחצית מהסכום ממומן מהון עצמי ומחצית ממשכנתא ל- 20 שנה. ההחזר החודשי משוערך בסביבת ריבית משכנתא המקובלת היום הוא בסך  2,899 ש"ח. שכר דירה הוא 3,000 ש"ח. לאחר 20 שנה, ההשקעה נטו 500,000 ש"ח ותקבול 3,000 ש"ח מביאות שיעור תשואה של 7.2%. יש להוסיף לכך עלייה אפשרית בערך הנכס.


נכס מסחרי: השכרה עסקית

מימון: לא ניתן לקבל משכנתא ישירות על נכס מסחרי. במקרים חריגים ניתן לשעבד נכסים אחרים (כמו מגורים) בעבור רכישה של נכס מסחרי.

מיסוי: בהשכרת נכס מסחרי קיימת חובת דווח למס ההכנסה, למס ערך מוסף ולביטוח הלאומי. ניתן לתבוע הוצאות, כמו פחת או כל הוצאה אחרת, המיוחסת ליצירת ההכנסה מהשכרת הנכס.

הורשה: במקרה פטירה הנכס מועבר ליורשים. בדרך-כלל ללא אירוע מס.

השבחה: בדומה לרכישת נכס למגורים, חייבת להיערך עבודת מחקר מקדימה כפי שפורטה לעיל.

נזילות: לרוב זמן מימוש ארוך יותר מאשר נכס למגורים .

תשואה: תשואות ברוטו מנדל"ן מסחרי בישראל נעות בין 5.5% ל 8% לפני מיסוי. רכישת נדל"ן מסחרי מצריכה תכנון מס מקיף טרם רכישה. תכנון כזה יותיר את מרבית התשואה בידיו של המשכיר.

סיכום: מ"שלושה לא יוצא אחד"... כדי להגיע לתוצאה הרצויה כדאי לנצל את "בנק הזמן". שימוש לא נכון ולא יעיל במה שיש לבנק הזה להציע, יתבטא בהעדר חיסכון לתזרים מזומנים בפרישה. מהרגע שבו בוצעה הבחירה, חשוב מאד להתמיד בה. 

אין להסתמך על הרעיון שהמדינה צריכה להיות מוטרדת מעתידם הפיננסי של הפורשים. המדינה - אם תתערב בכלל - תעשה זאת רק בתרחיש קיצוני מאד, בו היא תחשוש לגורל עתידה שלה ולא לגורלם הכלכלי של אזרחיה. אם היא תתערב לא יהיה מדובר במדיניות מרחיבה ונדיבה - אלא ההפך. לכן: כל חוסך לגורלו.
אם התמזל מזלכם והתחלתם לעבוד כשכירים בארגון או שהקפדתם, גם כשעברתם בין מעסיקים שונים, לשמור על רציפות הקריירה והחיסכון לאורך השנים, הסכומים שיעמדו לרשותכם יאפשרו המשך מחייה בכבוד. תוכלו להוסיף נכסים נוספים לחיסכון לתזרים פרישה.

העצמאים: אסור שתהיו אדישים! אתם חייבים לממן את כל ההשקעה: בין אם קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, נכסי נדל"ן בעצמכם. גם כאן מומלץ: בחרתם בדרך? התמידו, גבשו אסטרטגיה והצמדו אליה.


רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
קרדיט תמונות:

kongsky
Mister GC
hywards
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות