הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
ריאלי או נומינאלי – מנהלים כספי פרישה
כתבתי בעבר ואשוב ואכתוב בכל הזדמנות אודות האויב השקט: האינפלציה. האינפלציה היא אויב ואתגר בכל הקשור לניהול כספי פרישה. כדי לגבור עליה אנו מבקשים פיצוי - תמורה בעבור ההשקעה: "האנטיביוטיקה של האינפלציה". גברת חביבה וריבית שמה = מחיר הכסף. ב"בניין המגורים" הזה, הקרוי "ריבית", מתגוררות שתי אחיות, אבל לפני שנתוודע אליהן בואו ונכיר את מי שגר בדירת הגן: זהו "מר מדד": מדד המחירים לצרכן שמטרתו למדוד את השתנות המחירים וסל המוצרים שנצרכים על יד קבוצת צרכנים. במילים פשוטות: הוא מאפשר שקיפות לעלייה במחיר של סל המוצרים שלנו. שקל אחד בתחילת שנה שבה האינפלציה 10% שווה לכ- 90 אגורות בסופה.
הדפס מאמר

ריבית ריאלית או נומינאליתמעת לעת אני מבקר בבתי לקוחותיי. אחד הרגעים בהם אני חש נבוך במקצת הוא כשמגיעה השאלה: "מה נכין לך לשתות, רן?" מי שמכיר אותי יודע הגנים שלי נעוצים עמוק בבגדד – ולכן התשובה די צפויה: "תה, בבקשה". אז מגיעה השאלה: "ואיזה תה? ירוק, צמחי, רגיל, פרחי בר, סיני, יפני.." בסך הכול תה! במוחי מתרוצצת המחשבה: אולי הפעם בכל זאת אשבור את השגרה? אבל אני כנראה נשאר אני והתשובה: "תה רגיל, בבקשה". אתם כנראה כבר הבנתם, על סוגי התה יקשה לי לכתוב לכם, אולם יש שני סוגים עליהם אשמח להרחיב את הדיון ולנתח את הסוגיות: האחד - תה ריבית ריאלית. האחר - תה ריבית נומינאלית.

כתבתי בעבר ואשוב ואכתוב בכל הזדמנות אודות האויב השקט: האינפלציה. האינפלציה היא אויב ואתגר בכל הקשור לניהול כספי פרישה. כדי לגבור עליה אנו מבקשים פיצוי - תמורה בעבור ההשקעה: "האנטיביוטיקה של האינפלציה". גברת חביבה וריבית שמה = מחיר הכסף.  

ב"בניין המגורים" הזה, הקרוי "ריבית", מתגוררות שתי אחיות, אבל לפני שנתוודע אליהן בואו ונכיר את מי שגר בדירת הגן: זהו "מר מדד": מדד המחירים לצרכן שמטרתו למדוד את השתנות המחירים וסל המוצרים שנצרכים על יד קבוצת צרכנים. במילים פשוטות: הוא מאפשר שקיפות לעלייה במחיר של סל המוצרים שלנו. שקל אחד בתחילת שנה שבה האינפלציה 10% שווה לכ- 90 אגורות בסופה.

והנה שתי ה"גברות", מהקומה העליונה:  

ריבית נומינאלית: יש שיקראו לה ריבית נקובה, פשוטה. זהו שיעור הריבית המשולם במכשירי  השקעה לא צמודים למדד. נניח כי אדם הפקיד 10,000₪ בתוכנית חיסכון נומינאלית המבטיחה תשואה 5% לשנה. בסוף השנה יקבל את הקרן 10,000₪ + 500₪ שהם 5%. אין כל השפעה למדד על הריבית.

ריבית ריאלית: ריבית שמקבל החוסך מעבר לעליית שיעור המדד. היא תיקרא גם צמודה (בתוספת למדד). אדם שהפקיד בתוכנית 10,000₪ לשנה, הובטחה לו ריבית צמודה למדד 5%. אם באותה השנה המדד עלה ב- 5% והריבית הריאלית שהובטחה לו -מעל למדד- 5%, בסך הכול יזכה לקבל 10%: 5% עליית המדד + 5% ריבית שהובטחה בשקלים שווי הריבית 1,000₪.

אז עם מי מ"הגברות" תצאו לבלות? ובכלל, איך יודעים כיצד לבחור? מתי חשוב לבחור בנומינאלית ומתי יהיה נכון להתייחס לריבית הריאלית?

הנה כמה היבטים שיעזרו בהחלטה:

מס רווח הון: משנת 2003 הפכו הרווחים מריבית מתוכניות חיסכון/פיקדונות לחייבים במס. (תיקון 132 לפקודה).
שינוי שהוכנס בשנת 2006 קבע שיעור המס על הריבית הנומינאלית יהיה 15% ו- 25% במקרים שבהן הקרן והריבית צמודים למדד.

החיוב בשיעורי מס שונים מעורר את הדילמה: איך נוכל לבחור את סוג הריבית הנכון?:

נקודת המוצא שלנו היא כי הריבית הנומינאלית שווה לריבית הריאלית בנקודת המוצא.
נסביר את הנחה הזו: נניח שהציפיות לעליית המדד השנתי הן 3%. מציע הריבית הנומינאלית יציע 5% שנתי והמציע ריבית ריאלית יציע 2% (בתוספת מדד 3%) אם הציפיות יתאמתו שני המשקיעים: זה שבחר בריבית הריאלית וזה שבריבית הנומינאלית יקבלו כל אחד 5%.

במונחי נטו (לאחר ניכוי מס) בכיס:
 • המשקיע בריבית הנומינלית קיבל נטו 5%x 0.85 = 4.25%
 • המשקיע בריבית הריאלית יקבל: 3% + 0.75 x 2% = 4.5% 
כלומר ישנן כאן מספר הנחות שכל שינוי בהן יגרום להעדפה שונה:

במצב שבו המדד בסוף השנה עלה ב- 1% נבחן את מצבם של שני המשקיעים:  
 1. המשקיע הנומינאלי נשאר עם 5% x 0.85 = 4.25%
 2. המשקיע הריאלי נשאר עם: 1% + 2% X 0.75 = 2.5%
ככל שהאינפלציה תהא נמוכה יותר, תהייה עדיפות לריבית הנומינאלית!

לעומת זאת, במצב שבו המדד בסוף השנה יהיה 6% מה היה מצבם של שני המשקיעים אז?:
 1. המשקיע הנומינאלי יישאר עם: 5% x 0.85 = 4.25%
 2. המשקיע הריאלי יישאר עם: 6% + 2% x 0.75 = 7.5%
לתשומת לבכם: המשקיע הנומינאלי נותר עם הפסד, שכן הריבית שקיבל לא הצליחה לפצות על עליית המדד!.

ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, תהייה עדיפות לריבית הריאלית!

שיקולים נוספים:
להשקעה יש חזון, מטרה וייעוד. חייבים להתאים את מרכיב ההשקעה ליעדי החיסכון. אם חשוב שהסכום ישמור על ערכו = כוח הקנייה, הצמדה למדד היא הכרח: הווה אומר ריבית ריאלית. ככל שמשך הזמן קצר יותר דווקא תהא עדיפות לפיקדון הנומינאלי. זכרו: גם בפיקדון  קיים סיכוי להפסד. אם הפקדתם לשנה בריבית קבועה של 2%, ומדד המחירים עלה ב-5%, הפסדתם. לא קיבלתם ריבית ריאלית וערכו של הכסף שלכם נישחק.

דוגמאות נוספות:
הפקדת 100,000 ש"ח בתוכנית חיסכון לשנתיים, הצמודה למדד, בתוספת 20% ריבית לשנתיים. שיעור עליית המדד בשנתיים הללו היה 12%. הואיל והפקדת את כספך בתוכנית חיסכון צמודה למדד, הרי ששיעור עליית המדד פטור ממס, ואילו על ההכנסה מריבית יוטל מס בשיעור 25%.

החישוב יבוצע כדלקמן:
 • סכום עליית המדד והפרשי ההצמדה: 12,000 = 12%*100,000
 • סכום ההכנסה מריבית: 20,000 = 20%*100,000
 • סכום הרווח (ריבית והפרשי הצמדה): 32,000
 • סכום המס (המס חל על הריבית בלבד): 5,000 = 25%*20,000
 • סה"כ רווח על התכנית לאחר ניכוי המס: 27,000 = 5000 - 32,000
פיקדון שאינו צמוד-מדד: תכניות חיסכון או פיקדונות יחשבו כ"אינם צמודים למדד" רק אם אינם צמודים למלוא שיעור עליית המדד, או צמודים בחלקם לשיעור עליית המדד. בתוכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יוטל מס בשיעור 15% על ההכנסה מריבית.

דוגמא: הפקדת 50,000 ש"ח בפיקדון שקלי (לא צמוד) לשנה, הנושא ריבית של 18% לשנה. שיעור עליית המדד בשנתיים הללו היה 5%. הואיל והפיקדון אינו צמוד למדד, ההכנסה מריבית בפיקדון זה חייבת במס בשיעור של 15%, ללא התחשבות במדד.

החישוב יבוצע כדלקמן:
 • ההכנסות מריבית מהפיקדון: 9,000 = 18%*50,000
 • סכום המס (המס חל על הריבית בלבד): 1,350 = 15%*9,000
 • סה"כ רווח על התכנית לאחר ניכוי המס: 7,650 = 1,350 - 9,000

אז מה החלטנו: "גברת נומינאלי" או "גברת ריאלי"?...

זכרו: ידע הינו הריבית הטובה ביותר שתוכלו לקבל.
שלכם,
רן חובב
מומחה לפרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות