הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
שאלות ותשובות
מה התקרה לרצף פיצויים?
סכום התקרה שווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3 (ה3),כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל מעביד שממנו פרש העובד ,בצירוף הסכום הנידרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהו שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל בינואר 2012 ?
מטרת החוזר
עדכון השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל בינואר 2012.
הגדרות
●              הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2012 הינה בסך 41,850 ש"ח לחודש.
(במקום 73,422 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).
●              שכר ממוצע החל בינואר 2012 הינו בסך 8,619 ש"ח לחודש.
(במקום 8,307 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).
●              הכנסה בשיעורים מופחתים - ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע, ותעמוד על סך: 5,171 ש"ח לחודש.
(במקום 4,984 ש"ח לחודש עד ל-31/12/11).
●              שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום  - 4,100 ש"ח החל ב-11/07/2011.
●              שיעורי דמי ביטוח - בשיעורי דמי הביטוח לא חל כל שינוי.
●              גמלאים בפרישה מוקדמת -
הכנסת מינימום לתשלום דמי ביטוח עומדת על-סך 431 ש"ח (סכום השווה ל-5% מהשכר הממוצע).
●              הכשרה מקצועית -
דמי הביטוח למעסיקים, בעד עובד השוהה בהכשרה מקצועית, מבוססים על השכר הממוצע. לפיכך חל שינוי בסכומים.
 
הענף הסכום אופן החישוב
נפגעי עבודה 17.24 ש"ח  0.4% X מחצית השכר הממוצע*
(סכום השווה ל-4,310 ש"ח החל מ-1.1.11)
החישוב מסתמך על הוראות תקנה 19 א'
אמהות 4.31 ש"ח  X0.1% מחצית השכר הממוצע*
(סכום השווה ל-4,310 ש"ח החל מ-1.1.11)
החישוב מסתמך על הוראות תקנה 4א
יתר הענפים 19.87 ש"ח 4.61% X 5% מהשכר הממוצע*
(סכום השווה ל-431 ש"ח החל מ-1.1.11)
דמי ביטוח בריאות 100 ש"ח  
קרא עוד
פרישה מהי?
פרישה-כל מעבר בין מעסיק למעסיק (עקב שדרוג ו/או שינוי קריירה) ו/או פיטורים.
פרישה מוקדמת- במסגרת תקציבית (מתקציב המעסיק) או מקרן הפנסיה
מותנה בגיל בקיזוז אחוזי הפנסיה.
פרישה- בגיל פרישה עפ"י תאריך הלידה.
פרישה עקב פטירה חו"ס.
כל פרישה-כל פרישה באחד מהמסלולים, חייבת בהתייחסות לסוג הפרישה והכוון מקצועי.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מה הם קרנות פנסיה?
פנסיות צוברות- אלו פנסיות בהן נעשות הפקדות ע"י העובד וע"י המעסיק.
פנסיות אלו משולמות בהגיע העמית לגיל פרישה ו/או במקרה פטירת העובד לשאיריו.
1)פנסיות מוקדמות תקציביות מפעליות-אלו פנסיות המשולמות ע"י המעסיק בד"כ בהתאם להסכם עד הגיע העובד לעיל פרישה בפועל.
2) פנסיה תקציבית המשולמת באמצעות מנהל הגמלאות-הן משולמות מתקציב המדינה ונותנות מענה לעובדי המדינה.ו/או מתקציב המוסד.
3)קרנות פנסיה ותיקות- אלו קרנות הפנסיה שפעלו במשק עד שנת 1995, כדוגמת: מבטחים, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית, גלעד, קרן פועלי בניין.
הן פועלות ע"פ התקנון האחיד.
4) קרנות פנסיה החדשות-אלו קרנות שהחלו לפעול החל משנת 1995 הפנסיות ישולמו בהתאם לצבירת העמית ובאיזון אקטוארי שיעשה מדי פעם בקופה.
בקרנות אלו נכללות-מקפת החדשה, מבטחים החדשה, מיטבית, תאוצה, פסגה, עתידית, נתיבות, גלעד החדשה, אחדות וכו'
5) פוליסות מנהלים המתנהלות באמצעות חברות ביטוח.
6) קופות הגמל- ההפקדות שנעשו החל משנת 2008.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה .
קרא עוד
מה הוא המיסוי הנדרש על כספי פיצויים, מענקים, פנסיה?
עובד הפורש ממקום עבודתו (בפנסיה על פי גיל,פנסיה מוקדמת, פטורים,שנוי קרירה)
אם מעובד יקבל סכומי כסף, סכומים אלו ירשמו ע"י המעסיק בטופס 161 וימסרו לעובד בצרוף א/161 (א/161 ימולא ע"י העובד ויימסר לפקיד שומה בדבר רצונו כיצד לפעול בכספים שנרשמו בטופס 161).
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהו המיסוי על פי טופס 161 ?
אפשרות א) קבלת הפטור ומיסוי על הכספים שמעבר לפטור(אם יש)
מה הוא גובה הפטור לו זכאי העובד?
מכפלת השכר או התקרה (הנמוך מבין השניים) בתקופת העבודה=פטור
מהי תקרת פטור?
תקרת פטור היא אותה תקרה המאושרת ע"י נציבות מס הכנסה ומתעדכנת מדי שנה
(גובה התקרה לשנת 2012 היא 11,950 ₪).
אפשרות ב) פריסת מס על החלק החייב (בסלנג היום יומי העמיתים קוראים לזה פריסת מס).
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהי תקרת פטור?
תקרת פטור היא אותה תקרה המאושרת ע"י נציבות מס הכנסה ומתעדכנת מדי שנה
גובה התקרה לשנת 2012 היא 11,950 ₪.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהי פריסת מס?
על פי התקנות: בגין כל ארבע שנות עבודה  זכאי העמית לבצע פריסה לשנה אחת מקסימום שש שנות פריסה.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
כיצד מבוצעת הפריסה?
היתרה החייבת תחולק במספר שנות הפריסה לה זכאי העמית.
עבור כל שנת פריסה יחושב אחוז מס שולי שיוכפל בסכום של אותה שנה.
בגין החיבור כל הסכומים שנקבעו עבור כל שנות הפריסה תשולם מקדמה.
לאחר תשלום המקדמה, חייב העמית להגיש דו"ח מדי שנה עבור כל שנת פריסה.
יש לקחת בחשבון! מי שניתק יחסי עובד מעביד עד חודש ספטמבר, תתחיל שנת בפריסה הראשונה אותה שנה קלנדרית. מי שניתק יחסי עבודה במהלך חודש אוקטובר, שנת הפריסה הראשונה תהייה השנה הקלנדרית הבאה.
לדוגמא: פרש בחודש אוגוסט 2011 שנת הפריסה הראשונה תהייה 2011.
הפורש בחודש אוקטובר 2011 שנת הפריס הראשונה תהייה 2012.
מהוא פטור על הגמלה?.
 הזכאות לקבלת פטור על הגמלה מותנה בויתור על פטור מהמענקים (הרשומים בטופס 161). או לחילופין קבלת מענק פרישה נמוך מהפטור המגיע.
כיצד יחושב הפטור המגיע על הקצבה אם קבל העובד מענק נמוך?
סך כל המענקים (עפ"י טופס 161) מחולקים במספר שנות העבודה.
התוצאה המתקבלת היא=מענק פטור לשנת עבודה.
מענק פטור לשנה + קצבה חודשית= סכום כולל.
סכום כולל- תקרת קצבה מזכה= הפרש.
קצבהX ההפרש מחולק בסכום הכולל.
= סכום ההפחתה
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

                      
קרא עוד
מהם שיעורי דמי הביטוח לאומי 2012 ?
 הכנסה חייבת
 
 ביטוח לאומי
 
 מס בריאות
 
 הערות
 
 מ 1 עד 5,171 ₪ לחודש
 
 0.4%
 
 3%
 
נדרש תיאום
 מ 5,171 עד 41,850 ₪
 
7% 5%  
 מ 41,850 ₪
 
0% 0% נדרש תיאום
קרא עוד
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות