עצמאי יכול לחלום על פרישה?

עצמאי יכול לחלום על פרישה?
 

עצמאי יכול רק לחלום על פרישהבמילה עצמאי מסתתרת המילה "עצם", כאילו נגזר על העובד העצמאי לעבוד כל ימי חייו ובסוף הקריירה להישאר עם עצם יבשה ביד... האם זו מציאות מחייבת?

העצמאים בישראל הם מגזר מופקר, אין חקיקה מחייבת, אין חקיקה מדרבנת, הסטיגמה השולטת היא כאילו מדובר בחבורה של אזרחים שיעשו הכול כדי להתחמק מתשלום המיסים. איזו אסוציאציה עולה בראש כאשר חושבים על השיפוצניק, האינסטלאטור וכל שאר בעלי המקצועות החופשיים שפגשנו? בפועל, המציאות של מרביתם דומה ליום-יום ב "פארק היורה"... רובם רצים אחרי זנבם, משתדלים לעמוד בכל התשלומים, לשלם חובות, לדווח לרשויות ובעיקר לשרוד. בעוד שבכל מדינה מתוקנת המגזר העסקי, זה ששייך לרובד הבינוני והקטן, זוכה להעדפה, להקלות, לעזרה וליד מכוונת, כאן בישראל הם רק יכולים לחלום על עזרה דומה.

אך - הנה זה פלא - משה האינסטלאטור הוא בן אדם. וגם הוא מתקדם ועולה לאיטו בשנים. יום אחד יגיע משה לפרישה ויגלה שידיו כבר אינן משרתות אותו כתמול שלשום. האם יוכל משה להרשות לעצמו לפרוש? יש לדעת ולזכור שחיסכון הוא עניין של חינוך ומשמעת עצמית. כל אדם צריך להביט במראה ולעשות לעצמו חשבון נפש. מדינה היא קולקטיב שבו האזרח מרגיש שייכות לקבוצה, אך המדינה, בתנאים שנוצרו: עליה בתוחלת החיים וקיצור משך החיסכון, אינה יכולה ליטול אחריות על עתידו של האזרח. הוא ורק הוא יהיה אחראי לגורלו. אך בעוד שעל השכיר נכפה בחוק הסדר פנסיה ויש מי שמשלם ביחד אתו ובעבורו את מרבית דמי הגמולים לחיסכון הפנסיוני, העצמאי נותר לבדו. אמנם לעצמאי אין גיל פרישה מחייב והוא יכול להמשיך או להכשיר את עצמו לעבודה ככל שירצה. איש אינו עומד לו ומחייב אותו לפרוש ממלאכתו.

זו מציאות שקרית: יש בין העצמאים שחיים עם התחושה: "אין לי מה למהר,  אפרוש בגיל 90 "זאת אינה התנהלות נכונה. כולם תמיד מקווים לטוב, אך החיים מזמנים הפתעות. נכון שצריך להיות אופטימיים, בעלי אופק רחב וראיית הפוטנציאל להתפתחות עסקית, אך חייבים גם ליצור את האיזון הנכון, לבדוק מקורות להגנה כלכלית ולחיסכון, ללא כל קשר מהו הגיל שאנו מעוניינים לפרוש. יש לדעת כי כלכלת ישראל חבה ל "עם העצמאים" חוב ענק. הם מהווים אחוז מהותי מהתל"ג. לצערנו, ביום פקודה איש לא יישא עבורם דגל או יזכור להם חסד. הם לבד.
כדאי לדעת כי לעצמאים החיסכון אינו רק למטרת פרישה. הוא כולל בתוכו מרכיבים ביטוחיים רבים: אובדן כושר עבודה, נכות, כיסוי במקרה פטירה חו"ח ודאגה לרווחתם של השארים. המאמר המצורף מוקדש לעצמאים. לקרוא ולהפנים.

המונח "עצמאי" מוזכר באופן ישיר על ידי רשויות המדינה ומקבל ביטוי בחקיקה במגוון תחומים. ביניהם בחוק הביטוח הלאומי ובפקודת מס הכנסה - במגוון רחב של תקנותיה - לרבות הביטוח הפנסיוני.


מיהו "עצמאי"? ההגדרה שונה בין הגופים השונים:
 
הביטוח הלאומי:

הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע
מס ההכנסה:

קיימים מספר קריטריונים = מבחנים. מי שעונה עליהם יוכרז כעוסק מורשה עצמאי: מבחן התדירות, בקיאות, היקף השעות, מימון, יזמות. בעיקרון, ההכנסות מכל מה שנראה כמומחיותו של אדם, ייחשבו מקור הכנסה מעסק.

שכיר כעצמאי: בכל הקשור להגדרת מדרגות המס, אין הבחנה בין מעמד שכיר לעצמאי.

הביטוח הלאומי:

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד הוא 1,502 ש"ח (החל מתאריך 01.01.2013) ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,257 ש"ח (החל ב- 01.01.2013).סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה הוא ליחיד -  1,587 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן/בת זוג) -  2,342 ש"ח

אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

 • תוספת ותק (ביטוח) קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק
  .
 • שיעור תוספת ותק - 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. סך הקצבה: 2,253 ₪.

חיסכון פנסיוני בכפוף לתקנות:
 
הסדרי החיסכון לפנסיה לעצמאים דומים במתכונתם לשכירים: קופת גמל, קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים, עצמאי חוסך במעמד עצמאי. אלא שהעצמאי לבדו...

קופת גמל:

היא מכשיר חיסכון ארוך טווח, הבנויה לחיסכון לצורך פנסיה, קופת הגמל  אינה מכילה בדרך כלל כיסויים ביטוחים כדוגמת פטירה, שארים, נכות או אובדן כושר ביטוח למקרה מוות.
 • סכומים שהופקדו עד ל- 31.12.2007 בתום תקופת החיסכון שנקבעה בפקודת מס הכנסה, זכאי העמית לקבל את הכספים שנצברו בקופה באופן הוני (סכום חד פעמי בפטור ממס).
   
 • הפקדות, החל מחודש ינואר 2008 (תיקון 3), מוגדרות כהפקדה לקופה שאינה משלמת קצבה. המטרה תהייה למשוך את הכספים שהפקיד עצמאי החל מינואר 2008, כקצבה החל מגיל זכאות (גיל פרישה).
   
 • אם יבקש למשוך את הכספים מקופת הגמל הלא משלמת בגיל פרישה יהיה עליו להעביר את הכספים שהופקדו בקופה לא משלמת לקופה   משלמת. במועד הפרישה יהיה עליו לעמוד בקצבת מינימום, הקרויה "קצבת מטרה". אם עבר את קצבת המינימום (שהיא קצבת המטרה) יוכל להוון את יתרת הכספים הנותרים בקופה. קצבת המטרה לשנת 2012 היא 4,400 ₪ לחודש. לחלופין יוכל להגדיל את הקצבה המשולמת לו. (בפועל, מינואר 2008 הפכו קופות הגמל הלא משלמות למקום אחסון ואגירה בלבד.).
   
 • תחנות משיכה לכספי עמית עצמאי: כספים שהופקדו בקופה עד 31.12.2005 – ניתן למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לאחר ותק של 15 שנה בקופה, או אם הגיע לגיל 60 לאחר ותק של 5 שנים בקופה. כספים שהופקדו בקופה החל מינואר 2006 ועד דצמבר 2007 – ניתן למשוך בסכום חד פעמי, בגיל 60 לאחר ותק בקופה של 5 שנים (בכפוף להפקדת רובד ראשון לקצבה בגובה של 16%×85% בשנת 2006 או 16%×90% בשנת 2007 – מהשכר הממוצע במשק). כספים שהופקדו בקופה החל מינואר 2008 ואילך – ניתן למשוך כקצבה, או להוון לסכום הוני בכפוף לזכאות לקצבת מטרה (4,000 ₪ לחודש).
לאיזה תמריץ תגמול זוכה העצמאי בהפקדה לקופת גמל לא משלמת:

לצורך הבנת התמריצים יש להבחין בין שני מונחים:

 • ניכויהקטנת הסכום החייב במס. הטבות אלו מקטינות את ההכנסה החייבת במס של העובד ויחד אתה את מס ההכנסה אותו ישלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד

   
 • .זיכוי הקטנת סכום המס עצמו, בפועל ניתן זיכוי מס בשיעור הקבוע בחוק מן ההפרשות לחסכון פנסיוני ועד תקרה הקבועה בחוק.  לפיכך, שווי ההטבה אינו תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד, אלא בגובה ההפרשה. על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה, רשאי החוסך לשלם לתוכנית ביטוח חיים, לקופת גמל או לקרן פנסיה, עד ל-5% מהכנסתו החייבת במס, כפוף לתקרת ההכנסה המזכה.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

כמה יכול עצמאי להפקיד בקופות גמל?:

עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מרבי של 16% מהכנסתו המזכה.

תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,200 ₪, שנתית היא 206,400 ₪.

זיכוי - הפרשה של עד 5% נוספים מהכנסתו המזכה:
חישוב שנתי: ש"ח 206,400X5%=10,320 

ניכוי - 7% + 4% נוספים: הפרשה של עד 11% לפי סעיף 47 מהכנסתו המזכה
בחישוב שנתי: ש"ח 204,000X11%=22,704

סה"כ הפרשה שנתית מקסימאלית שיכול לבצע עצמאי לצורך קבלת הטבות המס תהייה:
22,704+10,320=33,024 ₪ (במונחי 2013)

כמה זה עולה?:

קופות הגמל גובות דמי ניהול מהיתרה הצבורה ומדמי הגמולים המשולמים בכל חודש, עד 4% מהתשלום החודשי.

איך תחושב הקצבה?:

האמת היא שאיש אינו יודע ואיש לא מוכן להתחייב. כדי לקבל פרופורציה: על מנת להגיע לפנסיה של 5,000 ₪ לחודש, יידרש העצמאי להפקיד כ- 1,200,000 ₪ (כמחיר דירה!)

[(ראה ערך "קופות גמל")]

ביטוח מנהלים: חיסכון פנסיוני

היו תכניות כדוגמת "מעורב" בה שילם החוסך תשלום חודשי הצמוד למדד, שבו שולבו מרכיב חיסכון וביטוח למקרה פטירה חו"ח. התוכנית הייתה בנויה כך שבשנים הראשונות מרכיב הביטוח היה גבוה ועם הזמן היה מופחת, כך שיותר כסף היה מופנה לחיסכון גיל פרישה. תכניות אלו הופסקו לעצמאים החל מ- 2003 עד ליום 1.1.2008 גם תכניות מסוג "עדיף" בעלות מקדמי קצבה מובטחים הופסקו לשיווק משנת 2003. כמו כן היה החוסך יכול לבחור בין מסלולי חיסכון שונים: קצבה או הוני. החל מיום 1.1.2008 הכספים מופנים למטרת קצבה בלבד.

בשנת 2013 נשלל היתרון המשמעותי מתוכניות ביטוח מנהלים, שהיה הבטחת המקדם לקצבה: מי שהיה מפקיד בביטוח מנהלים, ידע לחשב מראש איזו קצבה הוא צפוי לקבל. החל מינואר 2013 נאסר על חברות הביטוח למכור פוליסות עם מקדם קצבה מובטח. (תוכלו לקרוא בהרחבה במאמר מקדמי קצבה ז"ל באתר שלי). כך מחק האוצר את היתרון היחיד שהיה להן.

כמה יכול להפקיד עצמאי בתוכנית ביטוח מנהלים?:

כעצמאי עד תקרת הכנסה של 17,200 ₪ לחודש (204,000 ₪ שנתי) יוכל להפקיד לצרכי ניכוי+זיכוי 16%. מעבר להכנסה של 17,200 ₪ יוכל להפקיד עוד 3.5% בעבור אובדן כושר עבודה עד לשכר של 4 פעמים שכר ממוצע במשק, במונחי 2013 שהם 35,315 ₪.

כמה זה עולה:

תכניות ביטוח מנהלים גובות דמי ניהול מהיתרה הצבורה בתוכנית ומההפקדה השוטפת ו-1.05% מהסכום הצבור ו-4% מההפקדות השוטפות.

איך תחושב הקצבה?:

כל מי שיש ברשותו פוליסה בה מובטח המקדם, יוכל לחשב בקלות את שיעור הקצבה שאותה הוא צפוי לקבל.החל משנת 2013, חברות הביטוח לא רשאיות למכור פוליסות ביטוח מנהלים חדשות לקצבה עם מקדם מובטח ללקוחות בני פחות מ-60. מקדם הקצבה הוא הביטחון של החוסך, ביחס בין ההפקדות שלו למה שהוא יקבל בעתיד כקצבה לכל ימי חייו. המקדם היה כלי שהגן על החוסך מפני עלייה כללית בתוחלת החיים (עלייה בתוחלת החיים גרמה לעלייה במקדמי הקצבה). החל מינואר 2013 חוסכים חדשים זקוקים לכדור בדולח ולמגדת עתידות...

[(ראה ערך: "ביטוח מנהלים")]

קרן פנסיה:

לאחר ביטול המקדם בתוכניות ביטוח מנהלים, כמעט ואין הבדל בין סוגי החיסכון. יש לזכור כי קיימת אפליה במבנה ההשקעות: לתוכניות הפנסיה החדשות מעניק האוצר 30% מגובה השקעתן באגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה 4.8% + מדד, בעוד שביטוחי מנהלים כל השקעתן היא בשוק ההון.

כמה יכול עצמאי להפקיד לקרן פנסיה חדשה?:

בהפקדה לקרן פנסיה יכול עצמאי לקבל הטבת מס של 16% מהכנסתו המזכה: 17,200 ₪ לחודש או 206,000 ₪ במונחי שנתי - נכון לשנת 2013. 16% אלה מתחלקים ל 7% לניכוי, 5% לזיכוי ו- 4% לניכוי נוסף בגין תשלום לאובדן כושר עבודה. יינתן ניכוי נוסף של 3.5% במגבלת ארבע פעמים שכר ממוצע במשק.

כמה זה עולה?:

קרן הפנסיה החדשה גובה דמי ניהול מהצבירה ומדמי הגמולים המשולמים בכל חודש: חצי אחוז מהיתרה ו 6% מדמי הגמולים המשולמים בכל חודש.

איך תחושב הקצבה בקרן פנסיה חדשה?:

בעבר התקיימה קרן זכויות, כלומר הזכויות הפנסיוניות היו מובטחות לחוסך בכל תקופת צבירה. ביחס לשיעור השכר המבוטח בקרן, הזכויות לא היו משתנות (אלא רק במקרה של איזון אקטוארי בקרן). בעידן הנוכחי של קרנות תשואה, מטרתה ותכליתה צבירה של קרן הפנסיה החדשה היא של כמה שיותר כסף. הזכויות נגזרות מצבירת הכספים בחשבונם האישי של החוסכים. זכויות אלו משתנות איש אינו יודע כיום לצפות בוודאות כמה תהיה קצבת הזקנה, שכן היא תלויה בקשר ישיר לתנודתיות שוק ההון.

[(ראה ערך: "קרן פנסיה")]

קרן השתלמות:

משמשת כאפיק חסכון כללי. היא האפיק היחיד שנותר פטור ממס.

כמה יכול להפקיד עצמאי בקרן השתלמות?: שיעורי הפקדות לצורך הטבות מס:

עצמאי רשאי להפקיד עבור קרן השתלמות עד 7% מתקרת ההכנסה הקובעת. תקרת ההכנסה הקובעת לצורך הפקדה עבור קרן השתלמות בשנת 2013 – 259,000 ₪.
הפקדה מקסימאלית שנתית לעמית עצמאי לצורך הטבות מס: 7%X 259,000 ש"ח=18,130 ש"ח.
[(ראה ערך: "קרן השתלמות")]

הטבות מס בגין הפקדות:

עמית עצמאי אשר מפקיד כספים עבור קרן השתלמות זכאי לניכוי בגין הפקדותיו. כדי ליהנות מניכוי מס של 4.5% יש להפקיד 7% מההכנסה החייבת השנתית (עד תקרת ההכנסה הקובעת). ההפקדה המקסימאלית השנתית בקרן השתלמות לעמית עצמאי לצורך הטבות מס היא 18,130 ₪ (7%X259,000 ₪) מתוכה יוכרו 11,655 ₪ (4.5%X259,000 ₪) כהוצאה מוכרת. הרווחים הריאליים בגין הפקדות עודפות מעל תקרה זו ימוסו ב-25%. יהיה נכון וחכם אם ישמור העצמאי את קרן ההשתלמות למטרת חיסכון לפרישה. בהוראות הקיימות היום יוכל הוא, כשיגיע לגיל פרישה, לבחור בין העברת הכסף לקופה משלמת קצבה וקבלת קצבה, או לחלופין השארת הכסף בקרן השתלמות וקבלת קצבה חודשית פטורה ממס, או ייעוד הסכום לרכישת נכס שמפרותיו יוכל ליהנות בתקופת הפרישה.חיסכון בנדל"ן:

המילה "חיסכון" אינה טעות. יש הבדל בין מי שהוא "משקיע" במקצועו, זה שעיסוקו בהשקעות והוא מקדיש את זמנו ומרצו לקידום השקעותיו ובין "חוסך", אדם שחוסך לצורך הבטחת עתידו הכלכלי ועתיד משפחתו. עצמאי יוכל לרכוש נכס שישמש אותו להפקת הכנסה: משרד, חנות וכו'. בגיל פרישה יזכה לקבל פטור על דמי ההשכרה. עצמאי יוכל לרכוש נכס ולתבוע ניכוי פחת והוצאות בגין אחזקת הנכס, לרבות הוצאות מימון. כך יהיה נכון יותר לרכוש משרד, במקום לשכור אחד ואחר כך ליעד אותו לשמש כחלק מהחיסכון בגיל פרישה.
[ראה ערך "נדלן פנסיוני")]

השבחה והצפת ערך - מכירת מוניטין:

עסק, בדומה לגידול ילדים עובר תקופות דומות: "ילדות" בו בעל העסק דואג, מטפח, משקיע ובונה יסודות חזקים. "בגרות" בו העסק מתנהל והוא בעל מוניטין. "עצמאות" בו העסק מגיע לנקודה שבה הוא מוכר את עצמו. העסק הוא הנכס החשוב ביותר לעצמאי. המוניטין שהעסק צובר שווה לעתים ממון רב. עצמאי שרואה עצמו פורש בגיל פרישה, יכול לתכנן מהלך של מכירת מוניטין שנים קודם.

רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה
כל הזכויות שמורות ©