סבא רוטשילד - מיליון שקלים לכל נכד

סבא רוטשילד"
מיליון שקלים לכל נכד

סבא רוטשילדבמאמר הנוכחי נדבר על אלמנט חשוב ביותר: הזמן.
המדע המודרני עוסק רבות בסוגיית הזמן. כל המימדים האחרים הידועים לאדם (כמו, אורך, גובה, עומק) הם דו-כיווניים: ניתן לנוע בהם קדימה ואחורה. הזמן הינו המימד היחיד הנע רק בכיוון אחד – קדימה! מהעבר אל העתיד, דרך ההווה... ואין אפשרות אחרת.

חיי אדם נמדדים בזמן. הוא המכתיב העיקרי של ההתרחשויות לאורך החיים. כל יום שעובר, כל שנה שחולפת, כל רגע – שמח או עצוב - מצטרפים אל מנין הזמן המדוד: מרגע לידתו של אדם ועד 120 שנה. הזמן אינו עוצר מלכת לאף אחד: תכניות נהגות ומבוצעות, כאשר המדד החשוב ביותר לביצוען הוא הזמן הנחוץ (וגם המימון, קצת... ועל כך נדבר מיד!).

בכלכלה יש לזמן יתרון חשוב אחד: יש באפשרותנו לנצל את חלוף הזמן. מוצעת במאמר הזה צורת חשיבה רעננה, פעולה ארוכת טווח שתביא לתוצאה ערכית: יצירת וצבירת הון מכובדות. זה יהיה סכום גדול שיועבר - כפי שתקראו מיד במאמר זה – ליורשיכם המופתעים, שלא תארו לעצמם ש"היה להם סבא רוטשילד"...

לא כדאי להמתין. לא טוב "לבזבז" את הזמן. קראו ופעלו בהתאם.

הרעיון: להשתמש בזמן. "לזרוע זרעים פנסיוניים". אלה יהיו זרעים של תקווה לעתיד כלכלי טוב יותר לנכדיכם. כן. לא לדור הבנים אלא לדור הנכדים!

כמה עובדות: בגלל העליה בתוחלת החיים, ההולכת ומאיצה, אם בימינו חי הסב בממוצע, לאחר פרישתו כ-20 שנה, הרי הנכד שלו צפוי לחיות עוד 30 שנה לאחר שיצא לגמלאות. אם כך, הפנסיה של הנכד צריכה להספיק לעוד 10 שנים לפחות. נובע מכך שאם לנכד לא יהיה חיסכון נאות וגדול, רמת החיים שלו תרד במהלך שנות פרישתו.

צריך, על כן, לנצל את אלמנט הזמן: אם נאריך את משך זמן החיסכון, גם אם נזרע זרעים קטנים הם יגדלו לעצים גדולים. לדוגמא: סב שמפקיד לנכדו סכום חד-פעמי בן 30,000 ₪ (אפשר גם סכום קטן יותר, כמובן). לא יאומן, אך חסכון של סכום זה יכול לגרום לשינוי המציאות של הנכד. קראו ותבינו.

שוק החיסכון הפנסיוני הנוכחי - תמונת מצב: עד לפני כמה שנים היה חיסכון הפנסיה מעניק זכויות קניין פנסיוני ממשי. החוסך לפנסיה  ידע בוודאות, בכל נקודת זמן, אילו זכויות פנסיה נצברו לו (כלומר כמה כסף נצבר לזכותו). לאחרונה השתנתה כל התמונה: חיסכון הוא לצבירה. הוא אינו מעניק זכויות. הוא משול לקופת החיסכון שהייתה לנו בילדותנו: מטרתו של החוסך היא למלא במהלך הקריירה התעסוקתית שלו (בין אם עבד, או בתקופות בהן לא עבד וחזר לעבוד), את ה"קופסה" בכמה שיותר כסף. זאת כדי שבגיל פרישה, הצבירה (כלומר הכספים שנחסכו) יומרו לקצבה. עד למועד הפרישה אין לחוסך כל אומדן, או מידע מדויק, איזו קצבה יקבל. הוא צבר זכויות, לא כסף!

הסכום והתשואה - הגדרות: ה"סכום" הינו ההשקעה/ההפקדה ההתחלתית המתבצעת. ככל שהזמן ארוך יותר והטווח עד נקודת היציאה גדול יותר ניתן לקחת יותר סיכונים מחושבים. בתחילת הדרך מומלץ שכל הפקדה תהייה באפיק מנייתי טהור.
ה"תשואה" היא השינוי בגודל ההשקעה על פני נקודות שונות בציר הזמן. 

הגמד שהיה לענק: יש ביטוי שגור בפי כל: " אין לי זמן..." אך דווקא הזמן הוא שמשפיע, יותר מכל אלמנט אחר על צבירת הסכומים. איך מנצלים את הזמן לטובת נכדינו?
 
הדרך ליישום ולביצוע הרעיון: ביום שבו נולד הנכד יחליט הסבא (בהסכמה של הסבתא!...) לזרוע זרעים של תקווה – שיביאו אותו להיות, יום אחד, "סבא רוטשילד" לנכדו. כדי ליישם את הרעיון זקוקים הסבא והסבתא לכלי אכסון, דוגמת קופת גמל. הסבא יפתח קופת גמל על שמו, כאשר המוטב יהיה הנכד. לתוך קופה זו יפקיד הסב סכום חד פעמי (בדוגמא שלנו 30,000 ₪) כבר ביום היוולדו של הנכד. במות הסב (אחרי 120 שנה) יעביר הנכד את הקופה על שמו. כך יישארו הכספים (בכפוף לתיקון 190) בקופה בתנאי נזילות מלאים. הקופה תהיה חסומה להפקדות חדשות ומס רווח ההון במשיכה ממנה יהיה 15%.

חשוב: כיצד מעבירים את השרביט? כיצד ידע הסב כי הכסף אכן יהיה מיועד למטרות אותם ביקש, כאשר התחיל בחסכון? סביר להניח כי כאשר יגיע הנכד לגיל פרישה הסב הלך בדרך כל הארץ ולכן לא יוכל להורות או לפקח על ההשקעה. הנכד לא ידע אלא אם יספרו לו על כך – ובכתב!

דרך טובה להעברת המסר היא לשוחח עם הנכד. כמובן רק לאחר שזה בגר. כדאי לשבת איתו, לדבר ולהסביר במפורש למה היה הסב רוצה שהכספים הנחסכים ייועדו. כמובן ראוי שגם ההורים ישותפו בדיון. הסבא (הסבתא!) יגדילו ויעשו אם יכתבו על החסכון המיוחד הזה ומטרת ייעדו הסופית בצוואה שיכינו: מהן הציפיות שלהם מ"הזרעים" הכספים שהופקדו למען הנכד.

מה יוכל הנכד לעשות: במהלך חייו יוכל הנכד לעשות שימושים שונים ומגוונים בכספים.

הנה כמה דוגמאות:
 • איחוד: איחוד הסכום בקופת הגמל לתוכניות הפנסיוניות שלו, כך שיוכל להגדיל את הסכום הצבור. הכסף מקופת הסב "יצבע" ויישמר ב"צבע" שונה.
   
 • הלוואה: אם הנכד יצטרך לגייס כספים למטרה כלשהי, הוא יוכל לשעבד את הכספים בקופה לצורך קבלת הלוואה. הלוואות מקופות הגמל ניתנות לרוב בתנאים מועדפים.
   
 • קצבה: פטורה ממס ומוכרת. בגיל הזכאות יוכל הנכד להעביר את הכספים מקופת הגמל, שהיא "קופה לא משלמת" ל"קופה משלמת" שהיא קרן פנסיה / ביטוח מנהלים. הוא יוכל לבקש חישוב פנסיה המגיעה לו מהסכום הצבור. רצוי לזכור כי אם יבחר במסלול תשלום פנסיה חודשית, תהא זו פנסיה פטורה ממס (כאמור בתיקון 190), כך שאם יש לו כבר צבירה אחת לפנסיה (נניח בסך 8,000 ₪) והפנסיה המגיעה לו מקופת הסב היא בסך 5,000 ₪, הוא לא יידרש לבצע תאום מס ביניהן: ה-8,000 ש"ח ימוסו בכפוף למדרגות המס השונות והפטורים להם הוא זכאי. ה- 5,000 ₪ פטורים מכל מס!!  
   
 • משיכת הסכום: אם ייאלץ או ירצה, יוכל הנכד גם למשוך את הכספים שהפקיד הסב בקופת הגמל. הוא יוכל ליעד את הסכום כ"חיסכון הוני" שישמש אותו בהשלמת תזרים הכנסה בפרישה, אם מדיבידנד, מריבית או מרכישת נכס.
   
 • להעביר הלאה... מורשת: חיים רק פעם אחת. בסוף בני האדם מתים אך מותירים מורשת שהיא סימנים ותמרורים המשפיעים על חיי האחרים. כיצד מהלך כזה יכול לשנות מציאות? הסיכוי שהנכד יעביר את המורשת הפיננסית הזו הלאה היא כמעט וודאית: הנכד הוא כבר סב בעצמו. אם הצליח, עשה חייל והגיע למסקנה כי אינו זקוק לכספים שהפקיד לו סבו בקופה, הוא יוכל להשאיר אותם לנכדיו שלו. בקופה נצברו כבר כמיליון שקלים. נניח כי יש לו, לנכד ה"מקורי" חמישה נכדים משלו. הוא, ה"סבא" החדש, יוכל לרשום אותם כמוטבים בקופת הגמל, בדיוק כפי שעשה בעבורו סבו. גם עליו יהיה מוטל הצורך לדבר עם כל אחד מנכדיו, לומר להם למה הוא היה מבקש כי ייעדו את הכסף ולוודא כי זה רשום בצוואתו.
 
מה קורה במקרים חריגים? החיים מזמנים לכולם הפתעות ואירועים חריגים, אך הזמן זורם לו הלאה והחיים נמשכים.
במקרה בו הסב מפקיד בעבור הנכד יכולים לקרות אירועים שונים: לדוגמה:

 • מקרה בו ח"ו הנכד נפטר לפני הסב: במקרה כזה הכספים שייכים לסב שהרי הם הופקדו על שמו, כאשר הנכד הוא המוטב. אם ירצה הסב לשמר את המורשת יהיה עליו להחליף את המוטב.
   
 • מקרה בו הסב נפטר, הכסף עבר לבעלות הנכד ובמהלך חייו של זה ארעה לו תאונה או מחלה שאינה מאפשרת לו לחזור לכושר עבודה מלא. במקרה כזה יוכל הנכד לבחור בשתי אפשרויות: או למשוך את הכספים, בכפוף למס רווח הון בסך 15%, או להמשיך ולהותיר אותם בקופה.
   
 • אם ח"ו נפטר הנכד בגיל מבוגר, הרי הכספים יהיו שייכים למוטבים שכתב.
המורשת תמיד תימשך הלאה.  

תשואה: אין הבטחת תשואה. ההיסטוריה מלמדת כי במהלך 50 שנה התשואה של השווקים (בורסה) היא 8% נומינאלי לשנה. תהיינה תקופות בהן השוק ירד. יהיו זמנים בהם השוק יעלה בחדות. התשואה הסטטיסטית השנתית היא 8%, אך הנחת העבודה ב"סבא רוטשילד" היא תשואה שנתית נומינאלית של 6%, בטווח זמן ארוך.  
 
"סבא רוטשילד" מעקב אחר החיסכון:


הזמן סכום התחלתי ריבית קרן +  ריבית
שנה     1-10 הנכד בגן 30,000 23,725 53,725.43 ₪
שנה   11-20 הנכד לומד ובצבא 53,725.43 42,488.60 96,214.03 ₪
שנה   21-30 הנכד מתחתן 96,214.03 76,090.68 172,304.71 ₪
שנה   31-40 מפתח משפחה/קריירה 172,304.71 136,266.83 308,571.54 ₪
שנה   41-50 הנכד מהרהר על פרישה 308,571.54 244,033.09 552,604.63 ₪
שנה   51-60 הנה התוצאה: "סבא רוטשילד" 552,604.63 437,026.10 989,630.73 ₪
 
 
 
במה יכולה המדינה יכולה לתרום: המדינה יכולה לעודד את ההפקדות ארוכות הטווח בהטבות מס. למשל שהיא תכיר בהפקדה לתקופה ממושכת, שתוגדר כלפחות 30 שנה. ההכרה תהיה כך שהמדינה תכיר בהפקדה כהוצאה בידי הסב. היא תתיר לו לנכות את ההפקדה במשך שנים בחלק יחסי מהכנסתו של הסב. כך, אם הסב נמצא בשיעור מס שולי של 20%, הוא יקבל החזר מהפקדה של עד 20%. (בדוגמא שלנו 6,000 ₪). כך כולם יוצאים מנצחים: הסב יקבל הטבה = סבסוד חלק מההפקדה. לנכד יהיה חיסכון עתידי גדול יותר. המדינה תצטרך לתמוך בפחות אזרחים בעתיד = פחות תשלומי העברה. בנוסף, המדינה תוכל לפתוח חשבון פנסיה מיועד. הכספים יוכלו להיות מנותבים להשקעה בפיתוח תשתיות ואנרגיה, לטובת כולם.
 
מחשבון "סבא רוטשילד": מצורפים שני מחשבונים:

 1. גיליון אקסל: ניתן להציב בו סכומים שונים ופרקי זמן כדי לקבל תוצאות.
   
 2. מחשבון: אמריקאי לצבירת סכומים. הם נקובים בדולרים. ניתן לשחק במחשבון ולראות כיצד החיסכון גדל במשך השנים:
   
 3. N (# of periods)= תקופה בשנים.
   
 4. Start Principal סכום התחלתי
   
 5. I/Y= ריבית תוכלו להציב שיעורי ריבית שונים ולראות את ההשפעה על הסכום ההתחלתי.
   
 6. PMT= במקרה של הפקדה חד פעמית בלבד יש למלא אפס. כלל PMT הוא מצב שבו, בנוסף להפקדה החודשית, יש אפשרות להפקיד סכום חודשי.
 
סיכום: בכלכלה ובחיסכון אין קסמים. מעשים קטנים יכולים להביא תוצאות גדולות. כוחו של הזמן הוא רב: גלי הים החובטים בסלע במשך עשרות שנים מפסלים בו דמויות וחוצבים מערות. תנו לזמן לעזור לכם ונצלו את זרימתו החד-כיוונית להשגת יעדים ארוכי-טווח.

לאלה הטוענים כנגד הרעיון, בחשש שלא ניתן לדעת מה יהיו המקדמים, או שהמחוקק ימשיך וירע את תנאי החיסכון, ניתן לענות: "אז מה זה משנה? בעצם העשייה עצמה יש כבר פוטנציאל של יותר מ-50% שהנכד יחיה חיים טובים יותר. הסכום הראשוני הנחסך הוא סמלי: יש כאלה שיוכלו להפקיד יותר ויש כאלה שפחות, אך החשוב הוא ש"סבא רוטשילד" לא יותיר לנכדו רק כסף, אלא מורשת - והיא רק תלך ותגבר ותתעצם עם חלוף הדורות.


קישור למחשבונים:

 1. גיליון אקסל
 2. מחשבון אמריקאי.


            סבא רוטשילד, "זרעים פנסיוניים"
בהצלחה

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

Stockimages