קופת גמל או קופסא שחורה? מומלץ לקרוא וליישם
קופת גמל או קופסא שחורה? מומלץ לקרוא וליישם, נניח כי הייתם מוצאים את עצמכם לפתע במערה חשוכה, אורך המסע שלכם הוא כ- 30 שנהנניח כי הייתם מוצאים את עצמכם לפתע במערה חשוכה, אורך המסע שלכם הוא כ- 30 שנה, בתחילת המסע היה לכם מדריך קטן וירוק שהעביר לכם את התדריך הבא:

"את המסע הזה עברו לפניכם, עוברים אותו עכשיו ויעברו אחריכם, המערה אכן חשוכה ויש סיכוי לפגוש כל מיני חיות טרף בדרך, בורות מהמורות, אך המכות שתקבלו בתחילת הדרך יכשלו אתכם, ועם הזמן זה יעבור ואתם תהנו מאוד, כשבסוף המסע מחכה לכם ממון רב"

כך ממשיך הייצור הירוק בלהיטות קדימה, לכו חבל על כל רגע שלא תפספסו, ואתם רצים ולמערה נכנסים במהירות רבה, ואז חולפים השנים, ואתם שומעים מחברים טובים שבמערה שלהם מתחוללים דברים יותר מעניינים, וכך תחליפו מערות וכך יחלפו השנים, עד ששנה לפני תום המסע בור גדול נפער בפי המערה וכל הממון אותו הבטיח המדריך הירוק פתאום נעלם! ורק מחשבה אחת עוברת לכם בראש:

"לו היה לי פה פנס שהיה מאיר לי את הדרך, הייתי יודע ממה להיזהר".

כך נראה החיסכון הפנסיוני שלנו, כולם בהתלהמות קבוצתית, צדק חברתי, והחצים אותם יורים הם מפספסים את המטרה, חשבו לרגע: נניח שבשנת 2008 היו ברשותך שתי קופות גמל ושניהם היו מנוהלות בשני בתי השקעות שונים בהתנדבות.
 • התוצאה: לא הועילה פיזור כל קופה ירדה בעשרות אחוזים.
 • מסקנה: הסיכון הוא בעל חשיבות יתרה, אם רק הייתם יודעים היכן הכספים מושקעים.

הבה נשאל את השאלות הבאות:
 1. האם ניתן לדעת מהו הסיכון אליו נחשפת קופת הגמל שלך?
 2. האם ניתן להתאים את הסיכון בחסכונות הפנסיוניים לסיכון התואם לפרופיל שלך?
נראה כיצד נוכל לדעת מהו הסיכון, וכיצד נוכל להתאים את החיסכון הפנסיוני לסיכון שמתאים לנו. זכרו סיכון הוא עניין אישי. שלב אחר שלב, נסביר איך תוכלו לפרק את הקופסא השחורה ולדעת מה יש בסלסלה, מהי רמת הסיכון אליה אתם חשופים:
אז פתחו מחשבים ובואו נחשב את הדברים:

פירוט השלבים:


שלב ראשון:
אתר גמלנט בכתובת: http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

שלב שני:
לחיצה כניסה למערכת

שלב שלישי:
בשורת סינון ברשימה מצאו את קופת הגמל שלכם, ניתן לרשום את מספר הקופה באוצר

שלב רביעי:
לאחר שמצאתם את הקופה לחצו עליה והיא תופיע בצד שמאל של המחשב

שלב חמישי:
לחצו על הצגת דוח
 
שלב שישי:
יופיע על המסך סיכום פעילות קופות גמל לתקופה נבחרת

שלב שביעי:
מתחת לשם הקופה תוכלו ללחוץ על קופת הגמל שבחרתם ולפתיחת חלון חדש

שלב שמיני:
מתחת לנתונים חודשיים, שימו לב נפתחת הכספת
"התפלגות נכסים מחתכים שונים" לחצו לדוגמא חלוקת נכסים ל- 9 קבוצות לפי חודשים

הסבר לקבוצות:
 1. אחוז המזומנים שווי מזומנים:
  פיקדונות לזמן קצר שתקופת פירעונם בעת הפקדתם לא עלתה על שלושה חודשים רמת הסיכון נמוכה אחוז בדוגמא: 6.86%

   
 2. אחוז אג"ח ממשלתי סחירות:
  גובה האחזקה של הקופה באגרות חוב ממשלתיות סחירות, מק"מ, ממשלתיות בלתי סחירות, ממשלתי מיועדות, אגרות חוב מיועדת בערבות מדינה;

  רמת סיכון נמוכה אחוז בדוגמא: 22.17%

   
 3. אחוז אג"ח קונצרנים סחיר ותעודות סל אג"ח: אגרות חוב של חברות מדורגות
  רמת סיכון בינוני +  אחוז בדוגמא: 16.02%

   
 4. אחוז המניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות:
  האחזקה של הקופה
  במניות, תעודות מניתיות אופציות
  רמת הסיכון גבוהה אחוז בדוגמא: 31.60%

   
 5. אחוז האג"ח קונצרניות לא סחירות:
  הונפקו בידי חברה שאינה רשומה למסחר בבורסה

  רמת הסיכון: בינוני גבוהה + אחוז בדוגמא: 15.32% יכול להיות כי מדובר בחברות איתנות, אך גם בחברות הנמצאות בקשיים כלכליים

   
 6. אחוז הפיקדונות: מזומנים
  רמת הסיכון נמוכה מאוד אחוז בדוגמא: 0.86%

   
 7. קרנות נאמנות: אחוז החשיפה של קופת הגמל לקרנות נאמנות ייתכן ומדובר בקרנות בעלות סיכון נמוך כגון קרנות שקליות צמודות, אך ייתכן כי מדובר בקרנות מניתיות;
  רמת סיכון בינונית + אחוז בדוגמא: 1.11%

   
 8. הלוואות: אחוז הכסף שהעניקה הקופה כהלוואה, לפרויקטים שונים, כאן החשיבות לבטוחות שבקשה הקופה, אם הקפידה אזי במקרה ובו לא תוכל החברה המלווה להחזיר ימומש הביטחון אם לא עשתה כן ימחק סכום ההלוואה מכספי העמיתים בקופה;
  רמת סיכון: בינוני +
  אחוז בדוגמא: 1.21%

   
 9. נכסים אחרים: אחוז החשיפה של הקופה לכל נכס אחר ייתכן ויהיו שקלים, אופציות, כל מכשיר אינינו יודעים מה יש בתוך המרכיב הזה ייתכן וחבויים בו מכשירים בעלי רמת סיכון גבוהה מאוד, רמת הסיכון: בינוני גבוהה  אחוז בדוגמא: 4.85%
תשומת לב יתרה לשורות הבאות בדוח: חלוקת נכסים לפי רמת סיכון
 1. מזומנים ואג"ח ממשלתיות:
  סיכון נמוך אחוז בדוגמא: 29.03%

   
 2. אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB: 
  דוגמא לאג"ח מדורגות BBB
  : מירלנד 1108349, אפריקה ישראל 1106699 אלביט הדמיה 1098789 החברות נבחרו באקראי, מתוך אתר הבורסה, אגרות חוב מסוג אלה אינם בטוחות וקיים סיכון בהשקעה;
  סיכון גבוהה: אחוז בדוגמא: 29.23%

   
 3. מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות
  סיכון גבוהה: אחוז בדוגמא: 32.70%

   
 4. השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות
  סיכון גבוה מאוד אחוז בדוגמא 9.04%
מסקנות: שימו לב האפיקים אותם ניתן להגדיר כבעלי סיכון גבוה ומעל הגדרה זו קרוב ל- 70%
האם תיארתם לעצמכם חשיפה כזו? אין סיכוי לתשואה ללא לקיחת סיכון, אך האם אתם מודעים לגובה הסיכון? ייתכן ומי מבינכם כלל לא ירצה להיחשף לרמת סיכון כזו.

הפתרון: מנהיגות פנסיונית ולוקחים אחריות
שליטה על הסיכון דרך בחירת מסלולי השקעה בקופות גמל מסלוליות שם תוכלו לדעת בדיוק איזה מסלול אתם בוחרים, ומה החשיפה לסיכון, תוכלו לשנות מסלולים בכל רגע נתון, בשינוי המסלול אין כל עלות והוא אינו נחשב אירוע מס, קיימות קופות מסלוליות רבות אך הציבור טרם הפנים את הכרח והנחיצות בשימוש בקופות אלה, תוכלו למצוא את כל המסלולים מבטיח תשואה ועד לקיחת סיכונים  האמור גם לגבי קרן השתלמות.

רן חובב אינו יועץ השקעות עוסק בניתוח טכני ומגמות כלכליות חובב רן עשוי להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בההצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התוכן הינו בגדר דעתו האישית בלבד של הכותב ואין להיסמך עליה או להסיק כל מסקנה בגין נקיטת פעולות מסוימות, אין להעתיק או לשכתב.