קצבת זקנה – כיצד להימנע מדחיית קצבה

קצבת זקנה - כיצד להמנע מדחיית קצבהאני מבקש לפתוח את מאמר זה בנימה אישית, אני מסתייג הסתייגות מוחלטת מהמילה קצבת זקנה, למילים יש כוח, זקן ייחשב כמי שהוא אינו פועל בכוחות עצמו, אנשים בני גיל זכאות לקצבת זקנה היום הם חלק בלתי נפרד מהמנוע שמוביל את הכלכלה בישראל ובעולם כולו, ראוי שיקלו לשנות את שם הקצבה או לפחות לתת לה שמות לפי חתכי גיל: עד לגיל 85 תקרא קצבת אזרח מבוגר, ומעל תוכל לגיל זה תוכל להיקרא קצבת זקנה.

בגיל פרישה זכאים המבוטחים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, עם זאת עד לגיל 70 מתקיים מבחן הכנסה:

ליחיד שאין לו בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג
אינו עונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:

 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 4,913 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) אתה זכאי לקצבת זקנה מלאה, 57% משכר ממוצע במשק
   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 4,913 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) אבל נמוכה מ- 7,135 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית
   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,135 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה
קצבת זקנה חלקית:
אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "מבחן הכנסה החודשית", תשולם לך "קצבת זקנה חלקית" – הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום הכנסתך העולה על "ההכנסה המרבית" – ובלבד שסכום הקצבה ה- "חלקית" המגיעה לך הוא לפחות 148 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) לחודש. על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינך מקבל אותה, יובא בחשבון הזמן המזכה אותך.

למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:

 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 6,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה. (75% משכר ממוצע במשק)
   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 6,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) אבל נמוכה מ- 9,888 ש"ח
  (החל ב- 01.01.2012) – עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית

   
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 9,888 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה
נציין שוב כי בגיל 70 אין יותר מבחן הכנסה.

עתה נשאלת השאלה:
האם אופן חישוב ההכנסה המרבית הוא שנתי או חודשי? כלומר נניח אדם נמצא בגיל זכאות לקצבת זקנה, ובחודש אחד נניח לצורך דוגמא בינואר הרוויח 100,000 ₪ משכורת ולאחר מכן היה נטול הכנסות, האם הוא יהא זכאי לקצבת זקנה מחודש פברואר ואילך? מקרה נוסף אדם שהרוויח בחודש ינואר 10,000 ₪ ומחודש פברואר ואילך הרוויח 3,000 ₪ האם יהא זכאי לקבל את קצבת הזקנה בעבור כל 12 חודשי השנה? או שמע תישלל ממנו הזכות לקבלת הקצבה בחודש ינואר בלבד?

בעיון מעמיק בתוך נבחי החוק כפי שנראה, המחוקק מכוון ההכנסה השנתית ולא חודשית! כלומר אם בחודש מסוים צפויה ההכנסה החודשית לעלות על ההכנסה המרבית החודשית, אך בסיכום שנתי הכנסה הכללית אינה צפויה לעלות על ההכנסה המרבית, יהא זכאי לקבלת את קצבת הזקנה בעבור כל חודשי השנה. זה גם אומר כי די בחודש אחד של הכנסה שיעלה על ההכנסה המרבית, בכדי לשלול זכאות לקצבת זקנה בעבור כל חודשי השנה.

קצבת זקנה חלקית:
גם אם עלתה ההכנסה על ההכנסה המרבית, תשולם לו קצבת זקנה בקיזוז קרי ניכוי של 60% מהסכום העודף על ההכנסה המרבית, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום השווה ל- 10% מסכום הקצבה שלה היה זכאי ללא קיזוז.

תוספת דחיית קצבה:
תשולם למבוטח אם תידחה הזכאות לקצבה, שיעור תוספת הינו בגובה 5% מן הקצבה, לא יעלה על 25% מהקצבה, כלומר הקצבה לא תוגדל מעבר ל- 25%, כאשר הייתה למבוטח הכנסה לפחות במשך 9 חודשים של השנה, ייחשב כמי שהיה לו הכנסה במשך השנה כולה, ויהא זכאי לתוספת דחיה.
 
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה