להלן השפעת השינויים בחקיקה על הטבות המס בגין גיל פרישה בשנת 2012

להלן השפעת השינויים בחקיקה על הטבות המס בגין גיל פרישה בשנת 2012
                                          
מאפיינים גבר גבר אישה אישה
מס"ד הנושא גיל קובע
להטבות
תקופת לידה גיל מזכה תקופת לידה גיל מזכה
  1.  
משיכת תשלומי מעביד מקרן השתלמות סעיף 9 (16א)(א) גיל פרישה  

67

 
  62
  1.  
משיכה מקרן השתלמות לעצמאים סעיף 9(16ב)(א) גיל פרישה   67   62
  1.  
פטור על קצבה
מזכה-סעיף
9 א(ב)
גיל פרישה   67   62
  1.  
פטור על קצבה
מוכרת-סעיף 9 א (ב1)
גיל 60   60   60
  1.  
פטור מדמי שכירות מוטבת –סעיף 9 ד(ג) גיל פרישה   67   67
  1.  
ניכוי מריבית סעיף 125 (ג) גיל פרישה חובה   67   67
  1.  
פטור על ריבית מזכה-סעיף 125
ה- (35%)
גיל פרישה   67   67