פרישה חד-הורית

פרישה חד הוריתפרישה היא אירוע משפחתי, גם אם הפורש מוצא עצמו לבדו ללא בן/ת זוג. האירוע עצמו הוא בעל מרכיבים ומתחים נפשיים רבים. אני מניח שאחת הסיבות העיקריות שבעטיין החליט האל לברוא את אדם ורק אחר כך את חווה, היה כדי שיהיה למי לחלוק, לשתף, לספר.

החיים מזמנים לנו צמתים שונים. הם רצף של בחירות ואירועים שלא תמיד ניתנים לשליטה. הזמן עובר והנה אנו מוצאים את עצמנו במצב שבו אנו לבד - ופורשים. מאמר זה מוקדש לפרישה חד-הורית (רווקה/ה, אלמן/ה, חד הורי). נדון בו על מה וכיצד עלינו לנהוג, את ההתלבטויות הנפוצות העיקריות והאפשרויות העומדות לנו בקבלת ההחלטות.


פרישה חד-הורית
 1. תכנון מקדים: אדם שיודע כי הוא יוצא למסע לבדו, יכול לשאת פי שתיים ויותר ממשקל גופו בציוד ובמזון, זאת רק כי הוא יודע שעליו לסמוך רק על עצמו. פרישה חד-הורית היא אירוע רב עוצמה הן ברגשות המלווים אותה והן בקבלת ההחלטות שבמהלכה, היות ואין לנו על מי לסמוך. כאן תופס עומק ומשמעות המשפט: "אם אין אני לי מי לי?" פרישה חד-הורית מחייבת תכנון מקדים, סקירת נכסים והתחייבויות, בדיקת קצבאות צפויות, תכנון מיסוי ושארים. תכנון שכזה יוריד את רמת החרדה מהלא ידוע אל הידוע.
   
 2. חסכונות פנסיוניים: החסכונות הפנסיוניים - קופות גמל קרנות השתלמות, הם חסכון אישי על שם החוסך. לא ניתן לצרף לחיסכון אדם נוסף (כפי שכן ניתן לעשות בחשבון בנק). החלק ההוני (כסף נזיל וזמין) יכול לשמש כרית הגנה ומקדם ביטחון בעבור צרכים מיוחדים, השלמת הכנסה חודשית או להגשמת חלומות אישיים. דווקא במקרה בו אנו פורשים לבדנו ללא בן/בת זוג חשוב לנקוט במשנה זהירות בהתאמת החסכונות לסיכון התואם את מצבנו.
   
 3. מסלולי קצבאות: מהי קצבה? זרם הכנסות חודשיות. קצבה ניתן לקבל מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים. ישנם מספר מסלולי קצבה בהם יוכל לבחור אדם שאין לו שארים. מסלולים אלה מציעים פנסיה גבוהה יותר בשל העובדה כי לא תינתן פנסיית שארים במקרה פטירה. כאן המקום לציין כי עמית בקרנות הפנסיה הוותיקות לא יוכל לבחור מסלול ללא שארים. עומדת לו הזכות, כמו לכל עמית אחר, להוון עד 25% מתשלומי הפנסיה שהוא זכאי לקבל בחמש השנים הראשונות לפרישתו כחלק מהקצבה. בביצוע היוון מעורבים שיקולים לא פשוטים כמו מיסוי ומימון, אך זו בהחלט דרך להקטין את הסיכון.
   
 4. מוטבים שארים: מוטב הוא מי שנירשם כנהנה מהחסכונות, כל אדם וגוף יכולים להיות מוטבים. שארים: הם בן/בת זוג של העובד/ת בשעת פטירתו/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה והוא/היא גר/ה עמו. ילד של העובד/ת שהוא בגדר תלוי במבוטח/ת לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ"ח-1968).

  בקופות הגמל/קרן השתלמות ניתן למנות מוטבים בהתאם לרצון בעל החיסכון, בתוכניות קצבה מחברות ביטוח קיימים מסלולים שונים, ביניהם מסלולי קצבה המבטחים מינימום כלשהו. נניח כי מקבל הקצבה בחר "מסלול 120" כלומר לכל ימי חייו-ומינימום 120 קצבאות (10 שנים). במקרה פטירה טרום המינימום שבחר בעל החיסכון, הוא יוכל למנות ליתרת הקצבאות כל מוטב שירצה. אין חובה לקשר משפחתי (במקרה והוא ניפטר לאחר 120 הקצבאות, אין זכאות למוטבים). בקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות מרחב התמרון מוגבל. מוטבים ייחשבו אלמנה/אלמן – מי שהייתה נשואה לעמית וגרה עמו בסמוך ובעת פטירתו או ידועה בציבור שהוכרה ע"י בית משפט וגרה עם העמית לפחות שנה רצופה בסמוך למועד פטירתו ובעת הפטירה.
 • יתום – בן של עמית שנפטר שטרם מלאו לו 21 שנים, לרבות ילד חורג שקיומו היה על המנוח ערב פטירתו ולרבות ילד מאומץ.
   
 • בן מוגבל – בן של עמית שנכותו הוכרה לראשונה ע"י המוסד לביטוח לאומי אחרי מועד הצטרפותו של הורה ולקרן, אך לפני הגיעו של הבן לגיל 21 ובלבד שאין לבן זה הכנסה כדי מחייתו במועד הפטירה למעט קצבה חודשית המשתלמת מהמוסד לביטוח לאומי.
   
 • הורה - הורה של עמית שנפטר אשר היה תלוי בעמית לפרנסתו, במועד הפטירה היה סמוך על שולחנו של העמית, הוא אינו מסוגל לכלכל עצמו מעבודה והוא מקבל הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980.

  אם אין לעמית אחד מאלה, במקרה פטירה לא יהיה זכאי איש לתשלומים.
 1. ביטוח לאומי: בניגוד לאישה נשואה שאינה עובדת ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים ומשולמת לה פנסיה, יש להמציא למשלם הפנסיה הצהרה, ועל-פי הצהרה זו לא ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח בריאות מהפנסיה. אישה רווקה תשלם דמי ביטוח בריאות % 3.10 מהחלק של הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע ו–% 5.00 מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע. ישנן תוספות לקצבת הזקנה המגיעות במקרה בו האזרח מקבל קצבת זקנה (תוספות אלו נכונות בין אם האדם רווק או נשוי): אם הילד מסיים את לימודיו במוסד חינוכי על יסודי, מגיעה תוספת עד לגיל 20, אם הילד משרת בשירות סדיר בצה"ל, או לומד בעתודה, הזכאות לתוספת היא עד גיל 22. אם הילד הוא "שוחר" במסגרת קדם צבאית תהיה זכאות לתוספת עד גיל 20. אם הילד מתנדב בשנת שרות, תוספת בעבורו עד גיל 21. אם הילד משרת בשירות לאומי, תוספת בעבורו עד גיל 22. במקרה של אלמן/ה קיימת זכאות לקצבת שארים.
   
 2. בנקים: טופס "אריכות ימים" בבנק לשותף-חשבון בבנק, מאפשר לנותר בחיים לעשות שימוש בכספים בחשבון. אם לא ימנה אדם שותף בטופס אריכות ימים, רצוי שתהא צוואה המפרטת למי הוא מייעד את הכספים. אפשרות נוספת - במידה והאדם אינו מעוניין בהכנסת שותף לחשבון הבנק – היא מתן ייפוי כוח הניתן לאדם אחר או לכל קרוב שאינו בעל זכויות בחשבון. זה מאפשר למיופה הכוח לקבל מידע או לבצע פעולות ספציפיות בחשבון לפי בקשתו של בעל החשבון. במקרה פטירה ייפויי הכוח מבוטל מיד והשני לא יוכל לפעול או לקבל מידע. בעל החשבון יכול לבטל בכל זמן את ייפוי הכוח.
   
 3. ידוע/ידועה  בציבור: ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים. לכן אלמן/אלמנה: אם אתם חיים ביחד תחת קורת גג אחת עם בן/בת זוג ללא קשר פורמאלי, יש לדווח מיד על חייכם המשותפים לביטוח הלאומי. לידועים בציבור גם זכויות בקרן הפנסיה.
   
 4. תכנון כלכלי ארוך טווח: בשונה מהחיים בזוג, כאן מקדם הביטחון חייב להיות גדול יותר תוך התייחסות מפורטת ובחינת המצב באירועים חריגים כמו בריאות או סיעוד. יש לתכן את המקורות הכלכליים לפחות לשלושה עשורים מגיל פרישה. יש לבצע התאמת הסיכון והפיזור למטרות וליעדים של הפורש החד-הורי, תוך כדי מעקב שוטף.
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה